Medlemmer i Samarbeidsutvalget for Lund skole og SFO
(Politikerne er valgt for perioden 01.11.2015– 31.10.2019)


Virksomhetsleder/ rektor

Pål Marius Skjærstad, rektor ved Lund skole og SFO

Sekretær i samarbeidsutvalget: Gunn Slettvold, styrer i Lund barnehage


Politisk medlem

Turi Ann Melvold (Ap) - Leder av samarbeidsutvalget

Politisk varamedlem: 
Åse Høiby Bråthen 


FAU/ foreldrerepresentant skole

Gudmund Velle/ Lise- Kristin Aaseth, FAU-leder

Hjørdis Lundsbakken, foreldrerepresentant skole.


Elevrådet 2018/2019:

Mathias Cae Ottosen, leder

Ole-Ebbe Sveen Røhne


Representant ansatte i skole

Marianne Rud Skjærstad

Tove Dahl Svevad, Sfo-leder


Representant ansatte i barnehagen

Janne S Berntsen


Foreldrerepresentanter barnehagen

Hjørdis Rikstad Lundsbakken, leder av foreldrerådet Lund barnehage.

Christian Emil Morterud, foreldrererepresentant Lund barnehage.

>> Reglement for samarbeidsutvalg


Se også:

Lund skole
Lund SFO
Lund barnehage