Virksomhetsleder/ rektor
Anne Berit Fjeldseth (Nestleder av samarbeidsutvalget)
Sekretær i samarbeidsutvalget: Gunn Slettvold, styrer i Lund barnehage

Politiske medlem
Politikerne er valgt av Driftsutvalget for perioden 01.11.2015– 31.10.2019

Turi Ann Melvold (Ap)
(Leder av samarbeidsutvalget)

Politisk varamedlem: 
Åse Høiby Bråthen

FAU/ foreldrerepresentant skole

Kristin Toven, FAU-leder
Christian Emil Morterud, foreldrerepresentant skole

Elevrådet

2016/2017: 

Repr. ansatte skole

Anne Berit Fjeldseth, rektor
Tove Dahl Svevad, SFO-leder

Repr. ansatte barnehagen

Inger Schjerve Palerud, ansattes representant barnehage.

Foreldrerepresentanter barnehagen

Hjørdis Rikstad Lundsbakken, leder av foreldrerådet Lund barnehage.
Christian Emil Morterud, foreldrererepresentant Lund barnehage.

Reglement for samarbeidsutvalg

Lund skole
Lund SFO
Lund barnehage