Ordensreglementet er gjennomgått og godkjent av elevrådet ved Lund skole 18. februar 2016, og reglementet skal henge oppe i alle klasserom.

Last ned ordensreglene i pdf her

«REGLER ER TIL FOR AT DU OG JEG SKAL HA DET GODT OG TRYGT SAMMEN!»

Høflighetsregelen

Jeg hilser på voksne og medelever.
Jeg snakker på en vennlig måte og banner ikke.
Jeg lytter til andre og venter på tur.
Jeg er hjelpsom når noen trenger hjelp.
Jeg slår ingen.

Jeg mobber ingen.


Stoppregelen

Jeg kan si stopp når det er noe jeg ikke liker.
Jeg holder opp når noen sier stopp.

Avtaleregelen

Jeg holder avtaler så de andre slipper å vente på meg.
Jeg kan ta med egne leker og ting kun dersom det er avtalt.
Jeg bruker ikke mobiltelefon i skoletiden eller på SFO, uten etter avtale med lærer eller annen voksen.
Jeg kaster snøball bare på snøballblinken.
Jeg holder meg innenfor skolens område.

Jeg bruker hjelm på sykkelturer som skolen arrangerer og når jeg går på skøyter på hockeybanen.

Rydderegelen

Jeg henger opp klærne mine, og jeg setter skoene på plass.
Jeg rydder på plass ting jeg har brukt både ute og inne.
Jeg behandler skolens og andres ting med forsiktighet, og tar ikke ting som tilhører andre.

Inneregelen

Jeg går rolig i gangene, i fellesrommet og i klasserommet
Jeg bruker innestemme når jeg er inne.

Jeg bruker innesko.

Jeg bruker ikke caps, lue eller hette inne.

Læringsregelen

Jeg møter presis til timen og kommer raskt til ro når timen starter.

Jeg har med meg det jeg trenger til skoletimen (eks. gymtøy, bøker, pennal, osv.)
Jeg gjør leksene mine og holder frister for innleveringer.
Jeg forstyrrer ikke andre i timen.

Konsekvenser ved brudd på skolens ordensregler:

1. Jeg må samtale med lærer eller annen voksen og forklare årsaken til regelbruddet.

2. Dersom en annen elev er innblandet i et regelbrudd sammen med meg, må jeg samtale med lærer eller en annen voksen og denne andre eleven.

3. Jeg kan få melding med hjem.

4. Jeg må i samtale med rektor, og kanskje de hjemme dersom et regelbrudd gjentar seg flere ganger.  Foreldrene mine kan bli oppringt og må komme til skolen.

5. Jeg må erstatte eller reparere skolens eller andres eiendom, dersom jeg har gjort skade på noe med vilje eller på grunn av uforsiktighet.

6. Skolen har rett til å utvise en elev for en dag/ resten av dagen etter at skolen har kontaktet foresatte i forkant, jfr. Opplæringsloven §2-10.

***

I tillegg gjelder  fra 1. august 2015 (administrativt vedtatt 16.6.2015)  Dette finnes på skolens hjemmeside.

Ordensreglementet er gjennomgått og godkjent av elevrådet ved Lund skole 18. februar 2016, og reglementet skal henge oppe i alle klasserom.