Administrasjon:

Rektor: Kjell-Arne Østvold, Tlf. 62 56 42 36 / 990 19 787

Assisterende rektor: Jens Petter Svenkerud, Tlf. 62 56 42 34 / 468 08 268

Spes. ped: Anne Kristi Flermoen, Tlf. 62 56 42 38 / 916 84 925

Rådgiver: Liv Rundhaugen, Tlf. 62 56 42 37 / 415 12 010

Sosiallærer: Lene Oppegård Sveen, Tlf. 62 56 42 39 / 909 80 977

Sekretær, skoleskyss: Anne Engelund, Tlf. 62 56 42 33


Lærere og assistenter:


Renholdere:

  • Bente Bakke
  • Anita Johansen
  • Borgny Nordsetengen
  • Hlei Lang Phun


Skolelege:

  • Andrine Morken Wold


Helsesøster: 

  • Ann-Kjærsti Svalheim