KLUBB
Klubb er et tilbud for de største barna i barnehagen, altså 5/6-åringene. Det er klubbdag en dag i uken, men klubb er på ingen måte noen førskole. På klubben har vi aktiviteter som passer denne aldersgruppen spesielt, eller ut fra barnas egne interesser/ønsker. Det kan for eksempel være å gå på litt lengre turer, spille litt mer utfordrende spill/puslespill, leke med språk/begreper, være i gymsalen, besøke skolen/SFO og dets uteområde m.m.

 

Å være klubbunge er å få litt mer tillit og ansvar i barnehagehverdagen, og å kunne få lov til/være med på litt andre aktiviteter enn det de som er yngre kan. Her er klubben med på musikkdag i Løtenhallen (bildet over).

Vi har også et samarbeid med Jønsrud skole der klubbungene er skolevenner med 4. klasse, og disse treffer vi jevnlig gjennom året for å bli bedre kjent. Vi har blant annet vært på turer sammen. Som avslutning av klubb-året har vi egen hyggekveld for disse barna i barnehagen, og dette er noe de fleste gleder seg veldig til. Et år ble det overnatting i lavvo, og det var helt topp!