Steinringen på Veen, et av Løtens mest særegne og sjeldne fornminner er ryddet og gjort tilgjengelig for allmennheten. 7.klasse ved Lund oppvekstsenter har ansvar for den praktiske ryddingen av området der de 7 steinene befinner seg. Løten kommune v/skogbrukssjefen vil stå for den lokale organiseringen og koordineringen av det framtidige ryddearbeidet.


Stenringen en del av Løtenrunden

Nå er stenringen også en del av turstinettet Løtenrunden, stien som heter Kirkerunden/Stenringen som ble åpnet sommeren 2009. Kirkerunden er 4,1 km lang.
Ellers kan du komme til Stenringen fra den private vegen (som tar av ca. 600 meter fra Shell-krysset på veg mot Oslo). Derfra er det ca. 150 meter til stenringen.


Fra folkevandringstiden (400-600 år e. Kr.)

En antar at stenringen er fra folkevandringstiden (400-600 år e.Kr.) og at den trolig har hatt betydning som et sted hvor man kanskje ba til den tidens gud eller guder eller gjennomførte andre seremonier. Steinringen kan også ha vært en form for tingsted eller "rettersted" hvor det ble avsagt dommer. Det finnes bare 2 registrerte steinringer i Hedmark, en i Ringsaker og en i Løten. Universitetets kulturhistoriske museer (UKM) i samarbeid med Oldsakssamlingen foretok en prøvegraving i området i 1994. Det ble da funnet 2 graver rett utenfor steinringen. Det er ellers registrert to gravhauger og ei rydningsrøys i nærheten av steinringen.  
Man regner med at de 7 steinene tidligere var oppreiste steiner, og at de i en seinere periode har blitt veltet eller har veltet.

Sigrid Sjølie (eier av Veen gård)  er grunneier der steinringen ligger. Skøien gård som eies av Reistad er grunnier av første del av stien mot steinringen. Grunneierne har vært svært positive til den gjennomførte ryddingen og stimerkingen.

De som ikke har vært på stenringen, anbefales å ta en tur.

Nye informasjonsskilt ble satt opp høsten 2009.