Klæpa bruk, med kanalen (kvennveta) gjennom området

Klæpa kvern er en gårdskvern fra 1800-tallet. Kverna har stor grad av autentisitet og den viser utviklingen i kvernmiljøet fra 1800-tallet og fram til etterkrigstiden.

Kverna ligger på Klæpa bruk langs fylkesveg 220 ved Svartelva, omlag 3,5 km sør for Løten.

Klæpa bruk ligger ved Svartelva, og fra elva renner det vann i en kanal, "kvennveta", gjennom skogen, på tvers av gårdsplassen og inn i kvernhuset. Foruten kvernhuset er det et eldre bolighus, et nyere bolighus, låve, lagerbygning og et par mindre uthus på gården.

I 1867 ble anlegget oppført av Niels Kleppen, med møllehuset og "kvennveta" slik det ser ut i dag.
Det er også kjent at det var kvern på gården før denne tiden, og det var også sagbruk, flishøvel og vadmelstampe på bruket.