Kontaktinformasjon

SFO sin telefon: 902 49821
Leder ved Ådalsbruk SFO: Inger Marit Berntsen
Tlf: 905 60659
E-post: inger.marit.berntsen@loten.kommune.no

Søknadsskjema SFO

Gi beskjeder

Ønsker du å gi beskjeder utenom åpningstiden, kan du sende tekstmelding til SFO sin telefon (902 49821). 

Mobilskoleløsningen er også mulig å bruke:
Send sms til 03686. Start melding med: Adalsbruk (mellomrom) SFO (mellomrom) melding.

Det er også mulig å sende oss en e-post via its learning. Dere må da huske at dere benytter dere av ungene sin konto, og at de kan se hva som er tema.

Åpningstider Ådalsbruk SFO

SFO er åpen fra 7.00 – 08.15, og fra skoleslutt til 17.00 hver dag i skoleåret.

I skolens ferier er SFO åpen hele dagen, med kjernetid fra kl. 9.30 – 14.00.
SFO holder stengt uke 29 og 30 dersom det ikke gis annen beskjed.

Leksehjelp

Her finner du informasjon om leksehjelp ved Ådalsbruk skole og SFO

Planleggingsdager

Våre planleggingsdager skoleåret 2016/2017

Tirsdag 16. august 2016

Onsdag  17. august 2016

Fredag  27. januar 2017

Fredag 26. mai  2017

Tirsdag 20. juni 2017


Dagsrytme

Kl. 7.00 – 8.15: Frilek
Etter skoletid: Frilek/ leksehjelp/ planlagte aktiviteter
Ca kl. 14:00 Måltid.
Etter mat: Frilek/planlagte aktiviteter
Vi stenger kl. 17.00

Måltider

Frokost blir servert mellom kl. 07.00 og 08.00.
Vi benytter skolekjøkkenet til måltidet. Vi synes det er viktig å ha felles bordsetting, slik at vi kan innarbeide gode matrutiner. Vi øver blant annet på å vente på tur, sende maten videre, takke pent for maten osv.
Vi får dessuten en god mulighet til å sitte rolig og snakke sammen.


Barnegruppa

Barnegruppa består i år av 40 barn.
De som ikke har hel plass, har mulighet til å kjøpe ekstra dager dersom det skulle være behov for det. Dette avtales SENEST DAGEN FØR, slik at vi kan vurdere om vi har mulighet til å ta imot barnet. Noen barn går turnus, og det er derfor flere  barn i enkelte perioder. Det er IKKE mulig å kjøpe eller bytte dager i skolens ferier.

Vi ønsker at all informasjon om at eleven har fri skal sendes på mobilskole eller vanlig SMS.


Foreldresamarbeid

For oss er det veldig viktig at vi har god kontakt med dere foreldre/foresatte.
Vi bruker  tavla i gangen for beskjeder, i tillegg til brev som også legges på Its Learning. .
For oss som jobber i SFO er daglig kontakt den viktigst informasjonskanalen med foreldrene. Vi kan gjennom daglige samtaler ved levering og henting få gitt hverandre informasjon som angår barnet.


Kvalitetsplan

Vi har det siste året utarbeidet en egen kvalitetsplan for SFO-ene i Løten. 


PALS

Vi på SFO jobber også med PALS. Våre hovedregler er som på skolen. Vi viser RESPEKT, ANSVAR OG OMSORG. Vi samler BRA- KORT, og har egne belønninger.


Ordensregler

Det er de samme ordensreglene som gjelder på SFO, som på skolen. Disse henger oppslått inne i SFO-lokalet, og du finner dem her på nett. 


Viktige datoer skoleåret 2016/2017:

15.08: Nytt SFO-år
16.08: P-dag stengt
17.08: P-dag stengt
22.08: Skolestart
Uke 41: Høstferie
25.11: Elevens fridag på skolen SFO åpen 07.00-17.00
22.12 – 02.01: Juleferie
2017:
02.01: Første skoledag etter jul
27.01: P-dag stengt
Uke 8: Vinterferie
10.04 – 17.04: Påskeferie – onsdag 12.04 stengt
24.04: P-dag stengt
01.05: OH – Stengt
17.05: OH – Stengt
25.05: OH – Stengt
26.05: Planleggingsdag stengt
05.06: 2. pinsedag – stengt
20.06: Planleggingsdag stengt
23.06: Siste skoledag
Uke 29 og 30:  Sommerstengt

Med forbehold om endringer.

Se også skoleruta her

Ådalsbruk SFO har også en informasjonsbrosjyre med mer praktisk informasjon til foresatte. 
Denne brosjyren kan du lese her