Kontaktinformasjon

Telefon til SFO: 902 49 821 (send sms utenom åpningstidene)

Leder ved Ådalsbruk SFO:

Inger Marit Berntsen, Tlf: 905 60 659 / inger.marit.berntsen@edu.loten.kommune.no

Åpningstider Ådalsbruk SFO

Åpningstider: kl. 07:15-16:30 (før og etter klassens undervisningstid.) 
Åpningstidene er begrenset til 08:00 til 16:00 frem til 15.08.2020 pga Koronasituasjonen.

I skolens ferier er SFO åpen hele dagen, med kjernetid fra kl. 9.30 – 14.00.
SFO holder stengt uke 29 og 30 dersom det ikke gis annen beskjed.


Leksehjelp

Her finner du informasjon om leksehjelp ved Ådalsbruk skole og SFO


Planleggingsdager

Se skoleruta


Dagsrytme på SFO

Kl. 7.00 – 8.15: Frilek
Etter skoletid: Frilek/ leksehjelp/ planlagte aktiviteter
Ca kl. 14:00 Måltid.
Etter mat: Frilek/planlagte aktiviteter
Vi stenger kl. 17.00


Måltider

Frokost blir servert mellom kl. 07:00 og 08:00.

Vi benytter skolekjøkkenet til måltidet. Vi synes det er viktig å ha felles bordsetting, slik at vi kan innarbeide gode matrutiner. Vi øver blant annet på å vente på tur, sende maten videre, takke pent for maten osv.
Vi får dessuten en god mulighet til å sitte rolig og snakke sammen.


Barnegruppa

Barnegruppa består i år av 40 barn.
De som ikke har hel plass, har mulighet til å kjøpe ekstra dager dersom det skulle være behov for det. Dette avtales SENEST DAGEN FØR, slik at vi kan vurdere om vi har mulighet til å ta imot barnet. Noen barn går turnus, og det er derfor flere  barn i enkelte perioder. Det er IKKE mulig å kjøpe eller bytte dager i skolens ferier.


Foreldresamarbeid

For oss er det veldig viktig at vi har god kontakt med dere foreldre/foresatte. Daglig kontakt er den viktigste informasjonskanalen med foreldrene. Vi kan gjennom daglige samtaler ved levering og henting få gitt hverandre informasjon som angår barnet.

Vi bruker tavla i gangen for beskjeder. 


Kvalitetsplan

Vi har det siste året utarbeidet en egen  kvalitetsplan for SFO i Løten.


PALS

Vi på SFO jobber også med PALS. Våre hovedregler er som på skolen. Vi viser RESPEKT, ANSVAR OG OMSORG. Vi samler BRA- KORT, og har egne belønninger.


Ordensregler

Det er de samme ordensreglene som gjelder på SFO, som på skolen. Disse henger oppslått inne i SFO-lokalet, og du finner dem her på nett. 

Ordensreglement for skolen