Løten kommune organiserer fritidstilbud til unge mennesker med bistandsbehov.
Vi har et fast fritidstilbud for ei lita gruppe annenhver onsdag, og dette organiseres gjennom virksomheten Bolig, rehabilitering og aktivisering (BRA).