Løten historielag og Løten kommune (v/Lund skole) har laget en kultursti i Kirkebygda (området rundt Løten kirka).
Stien begynner ved Løten kirke og går langs stier og veger i kulturlandskapet rundt kirken.
Det er satt opp 7 forskjellige informasjonstavler (som er gjengitt her under kartet) med informasjon om kulturminner og historiske steder i området. Turen er ca. 4km lang. Her finner du et oversiktskart for stien. GOD TUR!

Kart over kultursti kirkebygda