Løtenrunden-kartet (rød løype er Løten-runden) Klikk for å laste ned to-sidig kart

Klikk på bildet for større kart.

 

Løtenrunden - "Friluftsliv fra døra"

Det er Hamar og Hedemarken turistforening avd Løten, Løten idrettsråd og Fysak i Løten kommune som i samarbeid har laget turstinettet. Turene er fra 1,8 km til 10,6 km lange, alle med utgangspunkt fra Løtenhallen. 
En av stiene har tilknytning til turstiene i Mosjømarka, en annen mot stiene som går til Løtenfjellet. Stiene er merket og det er satt opp informasjonstavler 8 steder.

Ønsker du papirbrosjyre?
Kom og hent ditt eksemplar i servicekontoret, på Nærstasjonen eller på biblioteket.

GOD TUR !

På kartet ser du også Rustadrunden (merket med svart), som du også finner på UT.no sine sider:
Rustadrunden på kartet