Last opp skjema for utfylling på skjerm her.
Dette kan sendes som vedlegg til mail. Send mail til: post@loten.kommune.no
Evt fyll ut papirutskrift og send til: Postboks 113, 2341 LØTEN. 

Skjema søknad om deling av grunneiendom