Strykeinstrumenter

Kulturskolen har feler, bratsj og kontrabass til utleie. Ingen nedre aldersgrense, men skolealder anbefales.

Gitar

Kulturskolen gir undervisning i alle typer gitarer. Undervisningen er i hovedsak gehørbasert. Det er vanlig at man starter i gruppe først og får individuell undervisning ved behov. Man bør være 8 år eller eldre før man starter på gitar.

El-bass

Kulturskolen gir undervisning på el-bass i ulike sjangre.

Piano

Undervisningen er i hovedsak klassisk og notebasert piano. Ingen nedre aldersgrense, men skolealder anbefales.

Keyboard

Undervisningen på keyboard er basert på besifring og kan være aktuell for elever som ønsker å spille rytmisk musikk, i band eller enkelt akkompagnement av sanger.

Visuelle kunstfag

Visuelle kunstfag, tilbud til viderekomne:
Det undervises på ulike teknikker og på ulike nivå. Maling, skulptur, leire, tegnelære, fargelære med mer. Kunstelevene har utstillinger og prensentasjoner, og de deltar også på ulike og prosjekter som konserter og barnefestivalen ”Stoppested Verden”. Periode/varighet: over hele skoleåret.

Kurs A: Visuell kunst for elever 13-15 år (ungdomsskole):
Det undervises på ulike teknikker, f eks maling, skulptur, tengelære tilpasset til aldersgruppa, og avluttes med utstilling/presentasjon. Periode: vår (6 uker). Pris: kr 300,-

Kurs B: Visuell kunst for elever 6-11 år:
Det undervises på ulike teknikker, f eks maling, skulptur og leire tilpasset til aldersgruppa, og avluttes med utstilling/presentasjon. Periode: høst (6 uker). Pris: kr 300,-

Messing- og treblåsinstrumenter

Vi tilbyr undervisning på de fleste messing- og treblåsinstrumenter. Det anbefales at elevene også er medlemmer i Løten skolekorps. Samspill er svært viktig i opplæringen, og Løten skolekorps gir gode rammer for samspillet med sosiale aktiviteter og undervisning i grupper tilpasset alder og nivå.

>> Se mer på Løten skolekorps sine facebooksider 

Her er en oversikt over instrumenter man kan velge:

Treblås:
Fløyte, Obo, Klarinett, Saksofon,

Messing:

Kornett/trompet, Trombone, Waldhorn, Tuba, Baryton 

Slagverk

Slagverkundervisningen omfatter både melodisk slagverk og trommeundervisnig(trommeset). Det anbefales at slagverkelevene er medlem i Løten skolekorps.

Band

Her kan både etablerte band (barn og unge) og nybegynnere søke. Det er en fordel om man har spilt litt eller samtidig søker/ år i kulturskolen på et relevant instrument. For kulturskolens elever på gitar, bass og slagverk, kan det bli opprettet samspillaktiviteter i perioder som en del av det ordinære kulturskoletilbudet.

Sang

Det vil være aktuelt med aldersbestemte kor, sanggrupper og individuell undervisning. Det er mulig å lære ulike typer sang i kulturskolen. Det er ofte hensiktsmessig at de yngste elevene synger i gruppe og de eldre i en blanding av individuell og gruppe.

Se også:

>> Søknadsskjema til kulturskolen

>> Priser (betalingssatser) i kulturskolen