Velkommen til Løten


Løten er en aktiv kommune med et hyggelig sentrum, midt mellom Hamar og Elverum. Edvard Munch er født i Løten, og vi inviterer både til Munch-senteret, Munch-stien og fotopunktet ved fødestedet. Vi har et rikt fritidstilbud, og er en kommune i vekst. Velkommen!

Tlf  ♦  Se våre ledige tomter her Krisehjelp

Grafisk profil og logo Løten kommune

Vår profil

Profillinjen

I 2009 tok Løten kommune i bruk en ny profil, med utgangspunkt i viktige kjennetegn ved Løtensamfunnet. Det ble laget en Løtens linje, sammensatt av elementer fra både natur, kultur og historie.
Her ser vi orienteringsløperen, traktoren, toget, turneren, fluefiskeren ved Rokosjøen, en som kjører på skateboard, pipa på Klevfos, lyset hos Løiten lys, skiløperen og slalom-kjøreren på Budor.

Bruk av vår profil og kommunevåpen finner du retningslinjer for i vår profilhåndbok, som kan leses/ lastes ned her:
Profilhåndbok

Kommunestyret har vedtatt bruksregler for Løten kommunes våpen

Løtens kommunevåpen er utformet av Løten-kunstneren Hallvard Trætteberg, og det ble godkjent ved kongelig resolusjon i 1984. Motivet er et gull drikkehorn på rød bunn, og nå bruksreglene for kommunevåpenet vedtatt av kommunestyret.

Våpenet er kommunens offisielle symbol, og brukes konsekvent der kommunen har behov for å markere sine Løten kommunes våpen/ Logoeiendeler.
aktiviteter og ansvarsområder. I tillegg brukes våpenet, sammenstilt med kommunenavnet som en logo, i kommunens kommunikasjon og profilering.

Kommunevåpenet er et kjennetegn for Løten, og en bekreftelse på at det er kommunale myndigheter som opptrer/ opererer, og ingen andre.

For å sikre riktig bruk av kommunevåpenet, samt å rendyrke bruksmåtene, har kommunen nå utarbeidet et reglement for bruk av kommunevåpenet. Dette ble enstemmig vedtatt av kommunestyret den 24. juni 2009.

Les reglement for bruk av kommunens våpen her

Henvendelse om bruk av kommunevåpen skjer ved mail-henvendelse til kommunen:
post@loten.kommune.no

 

Sist endret: 01.07.2015
|
|
|
  • Profil-linje

    Profil for Løten kommune

    Løten kommune tok i 2009 i bruk ny profil, som vises i nytt utseende på brevark, annonser, visittkort, presentasjoner, brosjyrer, planer osv. Vår forrige profil ble tatt i bruk i forbindelse med ny kommuneplan i 2005