Profil og profilhåndbok

Profillinjen

I 2009 tok Løten kommune i bruk en ny profil, med utgangspunkt i viktige kjennetegn ved Løtensamfunnet. Det ble laget en Løtens linje, sammensatt av elementer fra både natur, kultur og historie. Her ser vi: Orienteringsløperen, traktoren, toget, turneren og fluefiskeren ved Rokosjøen. Vi ser en som kjører på skateboard, pipa på Klevfos industrimuseum, lyset hos Løiten lys, skiløperen og slalåm-kjøreren på Budor.

Bruk av vår profil og kommunevåpen finner du retningslinjer for i vår profilhåndbok, som kan leses/ lastes ned her:


Filer til bruk i samråd med Løten kommune (se reglement under):

Logo i formater:


Profilelementer i formater:


Reglement for bruk av kommunevåpen og logo

Løtens kommunevåpen er utformet av Løten-kunstneren Hallvard Trætteberg, og det ble godkjent ved kongelig resolusjon i 1984. Motivet er et gull drikkehorn på rød bunn, og nå bruksreglene for kommunevåpenet vedtatt av kommunestyret.

Våpenet er kommunens offisielle symbol, og brukes konsekvent der kommunen har behov for å markere sine Logo Løten kommune eiendeler, aktiviteter og ansvarsområder. I tillegg brukes våpenet, sammenstilt med kommunenavnet som en logo, i kommunens kommunikasjon og profilering.

Kommunevåpenet er et kjennetegn for Løten, og en bekreftelse på at det er kommunale myndigheter som opptrer/ opererer, og ingen andre.

For å sikre riktig bruk av kommunevåpenet, samt å rendyrke bruksmåtene, har kommunen utarbeidet et reglement for bruk av kommunevåpenet (vedtatt av kommunestyret i 2009).


Bildearkivet vårt på nett