Løten kommune har ledige tomter i Milevegen på Jønsrud. Tomtene er festetomter

Fastpris for teknisk opparbeidelse

Innfestingsavgift

I tillegg kommer festeavgift som kan reguleres hvert 10. år.

Tomtepriser og oppmålingsgebyr reguleres årlig av Løten kommunestyre.
Ta kontakt med oss:post@loten.kommune.no, tlf. 62 56 40 00.
Kontaktperson: Oppmålingsingeniør Odd Kirkeby, tlf. 62 56 40 43

Se også: 

Tomtene ligger i en del av et boligområde med nyere og eldre bebyggelse, på Jønsrud i Nordbygda i Løten.
Kort vei til skole med svømmehall, barnehage og flott fotballanlegg.

Se vår annonse på Finn.no her

Adresse

Størrelse

Årlig feste

Ledig?

Milevegen 1

1023.6 m²

0,46 pr. m²

Bortfestet

Milevegen 2

1013,0 m²

0,46 pr. m²

Bortfestet

Milevegen 31027,3 m20,46 pr.m2Bortfestet
Milevegen 4

1034,0 m²

0,46 pr. m²

 
Milevegen 6

1025,9 m²

0,46 pr. m²

 

 

Detaljerte kart over Løten