Løten kommunes kulturpris – Edvards palett

2019: Arne Strømberg

2018: Tove Nordby Øie


Tidligere priser og mottakere

Løten kommunes kulturpris

2001: Arild Busterud

2002: Nordbygdarevyen

2003: Thomas Nilssen

2004: Lautin

2005: Odd Arnfinn Tømmerholen

2006: Trond Einar Indsetviken

2007: Åse Elisabeth Krogsrud

2008: Arne Brendbekken

2009: Arne Jørgen Solhaug

2010: Per Johan Skjærstad

2011: Løiten Sangforening

2012: Even Høgholen

2013: Teaterstykket Arbesdaer

2014: Gotmar Rustad

2015: Ådalsbruk Musikkforening

2016: Ole Nilssen

2017: Mary Engebakken


Løtenprisen

1986: Knut Storsveen

1988: Øyvind Krogsrud

1990: Brynjulf Tangen

1991: Wenche Sveen


Kulturstipend

1977: Gunnvald Nergård

1978: John Andreassen og Øyvind Krogsrud

1979: Odd Magnar Syversen

1980: Sidsel Flagstad

1981: Ole Kristen Solberg


Nye retningslinjer sak 91/85 i kulturutvalget

1985: Rune Stensåsen

1987: Trond Holm