Løten kommunes kulturpris – Edvards palett
Oversikt over mottakere:


2018: Tove Nordby Øie

Tidligere priser og mottakere

Kulturstipend
1977: Gunnvald Nergård
1978: John Andreassen og Øyvind Krogsrud
1979: Odd Magnar Syversen
1980: Sidsel Flagstad
1981: Ole Kristen Solberg

nye retningslinjer sak 91/85 i kulturutvalget
1985: Rune Stensåsen
1987: Trond Holm

Løtenprisen
1986: Knut Storsveen
1988: Øyvind Krogsrud
1990: Brynjulf Tangen
1991: Wenche Sveen

Løten kommunes kulturpris
2001: Arild Busterud
2002: Nordbygdarevyen
2003: Thomas Nilssen
2004: Lautin
2005: Odd Arnfinn Tømmerholen
2006: Trond Einar Indsetviken
2007: Åse Elisabeth Krogsrud
2008: Arne Brendbekken
2009: Arne Jørgen Solhaug
2010: Per Johan Skjærstad
2011: Løiten Sangforening
2012: Even Høgholen
2013: Teaterstykket Arbesdaer
2014: Gotmar Rustad
2015: Ådalsbruk Musikkforening
2016: Ole Nilssen
2017: Mary Engebakken