Kompetansegruppe for universell utforming

Løten kommune har opprettet en kompetansegruppe for Universell utforming.

  • Gruppen skal medvirke til at ansatte i Løten kommune gis tilbud om informasjon og opplæring.
  • Gruppen skal tas med på råd ved prosjektering og utforming av kommunale bygg og anleggsprosjekter.
  • Gruppen kan forespørres om råd i forbindelse med kommunens saksbehandling av reguleringsplaner og byggetiltak.

Kompetansegruppen har representanter fra ulike etater i kommunen og representant fra ”Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne”:

Navn

Avdeling

Telefon

E-post

Erik Moberget

BRA

62 56 41 41/ 995 39 105

erik.moberget@loten.kommune.no

Sigrid Sjølie

HF

62 56 41 71/ 414 78 021

sigrid.sjølie@loten.kommune.no

Erik Adolfsen

BVS

952 32 815

erik.adolfsen@loten.kommune.no

Jens Petter Østerhaug

TD

958 08 243

jens.petter.osterhaug@loten.kommune.no   

Sigurd Dæhlie

TP

62 56 40 44

sigurd.daehli@loten.kommune.no

Gerd Aina Isaksen

TF

62 56 40 48

Gerd.Aina.Isaksen@loten.kommune.no


Ansatte i Løten kommune oppfordres til å kontakte kompetansegruppen hvis det er spørsmål knyttet til Universell utforming. Hvis det er ønske om å lære mer om universell utforming kan gruppen bistå med dette.

Private aktører kan også kontakte gruppen for veiledning i spørsmål knyttet til universell utforming.

Sist endret 25.08.10