Basaren på Østvang arrangeres hvert år. 
Det er årets 6.klasse som arrangerer basaren, og overskuddet er med på å finansiere bl.a. en ukes leirskoleopphold i Balestrand i 7. trinn.

Initiativtakeren til basaren var August Fiddan som var lærer ved Østvang skole fra 1921 - 1957.
Skolehagearbeid var en av hans hjertesaker, og de første årene var det en basar med grunnlag i markens grøde. Elevene konkurrerte om å ha de fineste grønnsakene, og disse ble så bedømt under basaren. Gevinstene på basaren var grønnsakene.

Vi håper at så mange som mulig vil støtte opp under Østvang Skoles Høstbasar!