Hvert år har BUK 20.000 kroner til å dele ut til skoler, personer, organisasjoner eller grupper som driver barne- og ungdomsarbeid i Løten.

Pengene bør gå til investeringer for barn og ungdom i nærmiljøet eller åpne enkeltarrangementer utenom skoletiden.
Aktivitetene skal være tilgjengelige for barn og unge i kommunen.

Søknad:

Kriterier for fordeling av midler

Søknadsskjema finner du her.

NB: Budsjett og handlingsplan må vedlegges.

Illustrasjonsbilde barn og ungdom

Hva slags tiltak har fått støtte tidligere?

Her ser du en liten oversikt:

 • Musikkutstyr på Ådalsbruk skole
 • Skoloemiljøutvalget på LUS
 • Svømmeutstyr på Jønsrud
 • Innkjøp av instrumenter Løten skolekorps
 • Skrivekurs Løten kulturskole
 • Midler til sikringskurs for instruktører i Løten turn
 • Barnas turlag
 • Løiten Jeger og Fiskeforening – Ungdom- & Fiskegruppa til prosjekter og aktiviteter
 • Teatergruppe
 • Løten Skateboardklubb – til oppussing
 • Løten turn – til treningssamling
 • Åpen Hall – pizza ovn
 • Løten Tennisklubb – til minitennis-turnering