Hvert år har BUK 20.000 kroner til å dele ut til skoler, personer, organisasjoner eller grupper som driver barne- og ungdomsarbeid i Løten.

Pengene bør gå til investeringer for barn og ungdom i nærmiljøet eller åpne enkeltarrangementer utenom skoletiden.
Aktivitetene skal være tilgjengelige for barn og unge i kommunen.

 

Kriterier for tildeling av BUK-midler

Vedtatt i møte i BUK 23.04.14

 1. Skoler, personer, grupper og organisasjoner som driver barne- og ungdomsarbeid i Løten kan søke om Barne- og Ungdomsmidler. Flere kan gå sammen om en søknad. Søknaden sendes til BUK.

 2. Pengene bør gå til investeringer for barn og ungdom i nærmiljøet, eller åpne enkeltarrangementer utenom skoletiden. Aktivitetene skal være tilgjengelig for barn og unge i kommunen.

 3. Det må foreligge budsjett og handlingsplan for prosjektet det søkes penger til. Det bør informeres i søknaden om prosjektet vil kunne gjennomføres med bare deler av summen det søkes om. I disse tilfellene (og ved andre anledninger), kan BUK velge og tildele bare deler av summen det søkes om.

 4. BUK kan velge å sette til side midler som da vil gå inn i neste års tildeling, hvis det ikke foreligger søknader som oppfyller kravene eller hvis ingen av søknadene er aktuelle å tildele midler.

 5. Søknadsfristen blir annonsert på Løten kommunes hjemmesider og i Løtenavisa hvert semester.


Søknadskjema:

Tildeling av midler vil skje i påfølgende BUK-møte.

Her kan du laste ned vårt søknadsskjema

NB: Budsjett og handlingsplan må vedlegges.


Last ned og fyll ut søknadssskjema, som sendes hit:                                                 

Barn og unges kommunestyre, Postboks 113, 2341 Løten eller på mail: post@loten.kommune.no

 

Eksempler på tiltak som har fått støtte tidligere:

 • Musikkutstyr på Ådalsbruk skole
 • Skoloemiljøutvalget på LUS
 • Svømmeutstyr på Jønsrud
 • Innkjøp av instrumenter Løten skolekorps
 • Skrivekurs Løten kulturskole
 • Midler til sikringskurs for instruktører i Løten turn
 • Barnas turlag
 • Løiten Jeger og Fiskeforening – Ungdom- & Fiskegruppa til prosjekter og aktiviteter
 • Teatergruppe
 • Løten Skateboardklubb – til oppussing
 • Løten turn – til treningssamling
 • Åpen Hall – pizza ovn
 • Løten Tennisklubb – til minitennis-turnering