Norskopplæring  for minoritetsspråklige voksne

Fra og med 1.september 2005 er det innført en rett og en plikt til opplæring i norsk med samfunnskunnskap for voksne innvandrere, og kommunene er pålagt slik opplæring.

 

Her finner du oss:
Stasjonsvegen 12 C (2. etg. over Europris), 2340 Løten.

Ansatte i avdelingen:

Fagleder Toril Mellum, tlf. 62 56 41 96 / 957 49 164.
toril.mellum@loten.kommune.no

Lærer Ingrid Sætren, tlf 62 56 41 97/ 413 10 181. 
ingrid.saetren@loten.kommune.no

Lærer Tove Høgli, tlf 62 56 41 98
tove.hogli@loten.kommune.no

Løten kommune etablerte egen voksenopplæring for flyktninger og innvandrere høsten 2010.
Det gis tilbud om norskopplæring til minoritetsspråklige og introduksjonsprogram for kommunens flyktninger.

Voksenopplæringen for flyktninger og innvandrere er en del av virksomhetsområdet Kvalifisering.