Norskopplæring for minoritetsspråklige voksne

Fra og med 1. september 2005 er det innført en rett og en plikt til opplæring i norsk med samfunnskunnskap for voksne innvandrere, og kommunene er pålagt å gi slik opplæring. 

Her finner du oss: Stasjonsveien 12 C (2. etg. Europrisbygget), 2340 Løten.


Ansatte i avdelingen

Fagleder / lærerToril Mellum, tlf. 957 49 164.
toril.mellum@loten.kommune.no

Lærer Ingrid Sætren, tlf 413 10 181
ingrid.saetren@loten.kommune.no  

Lærer Tove Høgli, tlf 971 05 963
tove.hogli@loten.kommune.no

Voksenopplæringen for flyktninger og innvandrere er en del av virksomhetsområdet  Kvalifisering.
 

Følgende grupper har rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap:

 • Personer som er bosatt i kommunen etter avtale med staten (flyktninger)
 • Familiegjenforente med overnevnte
 • Familiegjenforente med norske eller nordiske borgere

Retten og plikten innebærer:
at disse gruppene får en plikt til å gjennomføre 600 timer opplæring,
og har en rett til å få denne opplæringen gratis.

Det er kun personer i alderen 16-67 år som har rett og plikt til å delta i norskopplæringen.
Personer mellom 55 og 67 år har en rett, men ingen plikt til å delta i opplæringen.
 

Plikt til å gjennomføre opplæring

Følgende grupper har ikke rett til gratis opplæring, men har en plikt til å gjennomføre 300 timer opplæring i norsk og samfunnskunnskap:

 • Arbeidsinnvandrere utenfor EØS/EFTA-området
 • Personer som kommer til landet på grunnlag av familiegjenforening med arbeidsinnvandrere utenfor EØS/EFTA-området.

 Det er kun personer mellom 16 og 55 år som har plikt til å delta i opplæringen.


Følgende grupper har verken rett eller plikt til opplæring i norsk med samfunnskunnskap:

 • Studenter
 • Au pairer med midlertidig opphold
 • Nordiske borgere
 • Personer med opphold etter EFTA/EØS – regelverket

Personer som verken har rett eller plikt til norskopplæring kan likevel få dette mot betaling dersom det er plass.

Pris: >> Se Løten kommunes gebyrregulativ (Helse og omsorg, betalingssatser)

Deltakere som ikke er elever ved skolen, men ønsker å ta norskprøve kan gjøre dette ved henvendelse til norskopplæringen.

Prøvene avholdes i mai og desember. Priser for å ta norskprøver styres også etter kommunens gebyrregulativ. Det er også et krav om at deltakere skal ta statsborgerprøven, også denne blir fakturert etter gebyrregulativet.

 

Om nivåene i norsk:

Læreplanen bygger på nivåbeskrivelsen i det europeiske rammeverket: Common European Framework of Reference for Languages. Her er tre hovednivåer, med undernivå

A: Elementært nivå (undernivå A1 og A2)

B: Selvstendig nivå (undernivå B1 og B2)

C: Avansert nivå (undernivå C1 og C2)


Litt om hva som ligger i nivåbeskrivelsene


Norskprøve A2 skal måle

 • Forståelse av ytringer og vanlige uttrykk fra dagliglivet på et enkelt og tydelig språk.

 • Evnen til å lese og forstå svært korte, enkle tekster.

 • Ferdighet i å skrive korte, enkle beskjeder og meldinger.

 • Evnen til å utveksle direkte og enkel informasjon om personlige forhold og kjente emner og til å forstå det som sies i enkle, dagligdagse samtaler.


Norskprøve B1 skal blant annet måle.

 • Ferdighet i å forstå hovedpunktene i informasjon som formidles på en klar og enkel måte.

 • Evnen til å lese og forstå tekster som er skrevet i et direkte og klart språk og hvor innholdet er klart strukturert.

 • Ferdighet i å skrive en forståelig, sammenhengende tekst.

 • Evnen til å klare seg i de fleste samtaler som forekommer i dagliglivet.