Om tjenesten
Kort beskrivelse Boenheten er en avdeling på Løten Helsetun, inneholder 23 serviceleiligheter.
Dette er enkeltrom med eget tekjøkken og bad. Noen deler også kjøkken og bad.
Det er eget personale i avdelingen, på dag /kveld og helg.
Hjemmebasert omsorg har ansvar for avdelingen og de som får tildelt serviceleilighet betaler husleie og egenandel for tjenester/ hjemmehjelp.
Alle måltider blir servert i felles spisestue.
Kriterier/vilkår Søker tildeles serviceleilighet ut fra en faglig helhetlig vurdering av behov på bakgrunn av funksjonsevne, alder eller andre årsaker.
Gebyrer, avgifter osv
Relaterte tjenester
Om søknadsprosessen
Søknadsskjemaer
Søknadsfrist Ingen søknadsfrist. Det kan søkes gjennom hele året.
Søknaden sendes til Løten Helsetun, Sykehusvegen 10, 2340 LØTEN.
Kontaktinformasjon
Kontakt oss Ta kontakt med Løten helsetun på tlf. 62 56 41 01

Informasjon om ansvarlig enhet
Besøksadresse Løten helsetun, Sykehusvegen 10, 2340 Løten.
Andre opplysninger
Dato oppdatert 2020-10-13