Om tjenesten
Kort beskrivelse Omsorgsstønad skal bidra til å lette byrden for personer som har særlig tyngende omsorgsarbeid. Dette omfatter frivillig omsorgsyter uten omsorgsplikt og foreldre til funksjonshemmede barn.

- Stønaden er knyttet til den som gjør jobben.
- Omsorgsyter ansettes i et midlertidig ansettelsesforhold, oppdragsavtale, som opphører når det omsorgsbehovet som ligger til grunn for omsorgslønnen, faller bort.
- Omsorgsstønad er ikke en tjeneste man automatisk har krav på og tar ikke sikte på å gi lønn for hver utført time. Vedtaket blir basert på en skjønnsmessig vurdering.
Kriterier/vilkår Personer som har særlig tyngende omsorgsarbeid.
Om søknadsprosessen
Søknadsskjemaer
Søknadsfrist Ingen søknadsfrist. Det kan søkes gjennom hele året.
Søknaden sendes til Tildelingsteamet
Sykehusveien 10
2340 Løten

Kontaktinformasjon:
Tlf: 416 91 889 (hverdager kl. 08:00 – 15:00)
E-post: tildelingsteam@loten.kommune.no
NB! Ikke send søknad eller personsensitive opplysninger i mailen.
Saksbehandlingstid Ved akutt behov behandles søknaden fortløpende.
Ellers behandles søknaden etter forvaltningslovens bestemmelser, som sier at svar må være gitt innen 4 uker etter at søknaden er mottatt.
Kontaktinformasjon
Kontakt oss Tlf: 416 91 889 (hverdager kl. 08:00 – 15:00)
E-post: tildelingsteam@loten.kommune.no
Informasjon om ansvarlig enhet
Andre opplysninger
Dato oppdatert 2021-05-10