Om tjenesten
Kort beskrivelse Skal bidra til å lette byrden for personer som har særlig tyngende omsorgsarbeid. Dette omfatter frivillig omsorgsyter uten omsorgsplikt og foreldre til funksjonshemmede barn over 18 år.

- Omsorgslønnen er knyttet til den som gjør jobben.
- Omsorgsyter ansettes i et midlertidig ansettelsesforhold, oppdragsavtale, som opphører når det omsorgsbehovet som ligger til grunn for omsorgslønnen, faller bort.
- Omsorgslønn er ikke en tjeneste man automatisk har krav på og tar ikke sikte på å gi lønn for hver utført time.
Kriterier/vilkår Personer som har særlig tyngende omsorgsarbeid.
Lover og retningslinjer
Gjeldende lov og regelverk
Om søknadsprosessen
Søknadsskjemaer
Søknadsfrist Ingen søknadsfrist. Det kan søkes gjennom hele året.
Søknaden sendes til Hjemmebaserte tjenester

Løten Helsetun
Sykehusveien 10
2340 Løten
Saksbehandlingstid Ved akutt behov behandles søknaden fortløpende. Ellers behandles søknaden etter forvaltningslovens bestemmelser, som sier at svar må være gitt innen 4 uker etter at søknaden er mottatt.
Klagemulighet Omsorgslønn er ikke en tjeneste man automatisk har krav på. Vedtaket blir basert på en skjønnsmessig vurdering.
Kontaktinformasjon
Kontakt oss Ta kontakt med Løten helsetun på tlf. 62 56 41 01
Informasjon om ansvarlig enhet
Besøksadresse Løten Helsetun, Sykehusveien 10, 2340 Løten
Andre opplysninger
Dato oppdatert 2020-10-13