Brukerstyrt personlig assistent (BPA) er beregnet på brukere med sammensatte og omfattende behov grunnet sykdom, funksjonshemming, alder eller andre årsaker.
Det forutsettes at bistandsbehovet er så omfattende eller av en slik art at det er mer hensiktsmessig å ivareta behovet for bistand gjennom BPA enn ved bruk av de tradisjonelle omsorgstjenestene.
Forutsetningen er at bruker skal være arbeidsleder for sine hjelpere.

Tjenester som kan falle inn under ordningen er praktisk bistand, personlig hjelp og sosial aktivisering.

Les mer i tjenestebeskrivelsen her