Forvaltningsmyndighet

Løten kommune har forvaltningsmyndighet til alle viltlevende arter så lenge disse ikke har spesielle fredningsbestemmelser, som gjør at myndigheten ligger hos fylkesmannen, fylkeskommunen eller Miljøverndepartementet.
Kommunen skal med sin planlegging og vedtak sikre at viltet har et godt livsgrunnlag i kommunen.

Gebyrer:

>> Gebyrer vilforvaltning


Miljørådgiver

Ta også gjerne kontakt med vår miljørådgiver:
Sigrun Skjelseth, tlf. 62 56 40 46/ sigrun.skjelseth@loten.kommune.no