Velkommen til Løten


Løten er en aktiv kommune med et hyggelig sentrum, midt mellom Hamar og Elverum. Edvard Munch er født i Løten, og vi inviterer både til Munch-senteret, Munch-stien og fotopunktet ved fødestedet. Vi har et rikt fritidstilbud, og er en kommune i vekst. Velkommen!

Tlf  ♦  Se våre ledige tomter her Krisehjelp

Bever

Beveren ble nesten utryddet i Norge på 1800-tallet og alle bevere i Norge, Sverige og England er fra en liten bestand fra Telemark. I 2005 ble bestanden av bever i Løten estimert til 40 individer.

Bestanden ser ut til å være voksende og koloniserer stadig nye elver og bekker i kommunen.
Beveren er en dyktig ingeniør og bygger fine hytter og demninger.
Når beveren demmer opp bekker og tjern kan dette føre til flom i skog og på innmark. Skog kan drukne og grøfter og jorder oversvømmes, med påfølgende økonomiske konsekvenser for eier av eiendommen. For å rive demninger eller skyte skadegjørere skal det søkes kommunen om dette.
Her må det vurderes om det er tilstrekkelig grunn til tillatelse og at det ikke kan føre til dyretragedie (ved f.eks. sult om vinteren).

Bilder av bever

Bever som svømmer (på Stor-Bronken) Klikk for større bilde Her har beveren gnagd av trærne. Klikk for større bilde Bever-hytte. Klikk for større bilde


Det er per i dag 3 bevervald i Løten kommune, dette er Lund Vestre, Løiten almenning og Borregaard skoger. Det felles 2 – 5 bever per år i Løten kommune.

Miljøstatus for beverbestanden:

God


Miljørådgiver

Ta også gjerne kontakt med vår miljørådgiver:
Sigrun Skjelseth, tlf. 62 56 40 46/ sigrun.skjelseth@loten.kommune.no 

 

Sist endret: 18.05.2017
|
|
|