Vinter på Budor!

Velkommen til Løten
Løten er en aktiv kommune med et hyggelig sentrum, midt mellom Hamar og Elverum. Edvard Munch er født i Løten, og vi inviterer både til Munch-senteret, Munch-stien og fotopunktet ved fødestedet. Vi har et rikt fritidstilbud, og er en kommune i vekst. Velkommen! 

Tlf  ♦  Se våre ledige tomter her Krisehjelp

Hjortevilt

Elg
Elgen er den viktigste jaktbare arten i kommunen. Med en stedegen bestand på ca. 500 – 600 dyr (fra april til desember) og antagelig det dobbelte eller mer om vinteren (vinterbeite i Mosjømarka fra desember til april).

På grunn av store skogskader og den meget høye vinterbestanden i et lite område, er det utvidet jakt fra 1. november til 23. desember og vinterjakt fra 1. januar til 31. januar. Det felles ca. 200 elg i Løten kommune per år. Utmarksarealene i Løten er med i ett storvald som omfatter kommunene Hamar, Løten og Elverum vest for Glomma. Det er også med en liten del i Åmot kommune inn i dette storvaldet. Når Løten kommune har det største tellende arealet i valdet blir vi forvaltningsmyndigheten for hele valdet, som heter Elgregion Mjøsa – Glomma. Valdet har ved sist driftsplan en total fellingstillatelse på 1800 dyr fordelt på 5 år.

Mer informasjon om beiteskader og sett/skutt elg vil komme som egne linker i tiden fremover.

Miljøstatus for elgbestanden:
Mindre god

Bestanden av elg er så høy i kommunen at det er problemer med tilveksten av furu i skogen i Mosjømarka. Elgregion Mjøsa – Glomma er gitt økte fellingstillatelser i sist driftsplan for å prøve å redusere bestanden.


Rådyr
Rådyr er vårt minste hjortedyr, som er noe mer sårbar for kulde og snødybde. Bestanden varierer fra år til år, avhengig av værforhold, påkjørsler, jaktutøvelse og rovdyrbestadnen. I Løten kommune har vi ca. 60 aktive rådyrvald og det felles mellom 50 til 80 rådyr per år.

Miljøstatus for rådyrbestanden:
God


Hjort
Bestanden av hjort er meget liten per i dag i Løten kommune. Med et estimat på ca. 10 individer. Det ble åpnet for jakt i 2007. Hjorten er en meget sky dyreart. Jakt i tett skog og relativt flatt terreng, som det er her i Løten, gir en meget vanskelig jaktutøvelse. Med en så lav bestand er det også meget sjelden man får se dette flotte dyret.

Miljøstatus for hjortebestanden:
Meget god

Sist endret: 29.11.2016
|
|
|