Vinter på Budor!

Velkommen til Løten
Løten er en aktiv kommune med et hyggelig sentrum, midt mellom Hamar og Elverum. Edvard Munch er født i Løten, og vi inviterer både til Munch-senteret, Munch-stien og fotopunktet ved fødestedet. Vi har et rikt fritidstilbud, og er en kommune i vekst. Velkommen! 

Tlf  ♦  Se våre ledige tomter her Krisehjelp

Fuglejakt

Skogsfugl er de viktigste jaktbare artene i kommunen, med storfugl og orrfugl.
Bestandene varierer sterkt, noe som kommer av naturlige sykluser, jakttrykk og hogst. Løiten almenning som forvalter ca. 220 000 daa skog i Løten har de siste årene satt inn begrensninger for jaktutøvelsen.
Dette er begrunnet i for mange jegere i forhold til arealet spesielt i Løtenfjellet og bestanden av fugl.

Det er også en vesentlig jakt på ringdue i kommunen. Her er det store flokker med ringdue som samles i sammenheng med innhøsting av korn og erter.

Det forekommer noe jakt på andefugler i relativt liten skala i våre største vassdrag, da spesielt på stokkand og kanadagås.

Miljøstatus for fuglejakt:

God / Mindre god

Sist endret: 11.07.2013
|
|
|