Illustrasjonsfoto elgskiltMange påkjørsler av hjortedyr i året

Det er mange veger og en jernbanestrekning (Rørosbanen) i Løten kommune. Dette er hindringer for viltet. Spesielt for elgen og rådyr er kryssingen av vegene en farlig affære. Det blir påkjørt ca 50 hjortedyr i året, dette er fordelt på 25 elg og 25 rådyr. Rv 3 og Rv 25 er de farligste vegene men også på Fv 166 og Fv 153 blir det påkjørt en del dyr. Jernbanen tar ca 1/4 av dyrene.

Fallviltgruppa viltnemnda

Ansvaret for ettersøk og eventuelt avliving av skadet hjortevilt langs våre veger og jernbanen er lagt til kommunen. På grunn av dette har kommunen en fallviltgruppe. Denne består av 6 medlemmer som har en vakttelefon på rullering.

Ved påkjørsler av vilt i Løten kommune skal følgende telefonnr benyttes:

  • Ved påkjørsler, ring Politiet, tlf. 02800 eller 113
  • Ser du skadet eller syke hjortevilt, ring Fallviltgruppa, tlf. 948 87 550.
  • Kontaktperson i kommunen, tlf. 62 56 40 46.

Skadefelling av andre dyrearter enn hjortevilt (Elg, rådyr og hjort) er ikke en del av ansvarsområdet til fallviltgruppa. Ett eksempel på dette er grevling som gjør skade i hagen til en huseier, dette er huseiers ansvar og han/hun må dekke kostnaden selv for et eventuelt fellingsforsøk på skadegjøreren.


Miljørådgiver

Ta også gjerne kontakt med vår miljørådgiver:
Sigrun Skjelseth, tlf. 62 56 40 46/ sigrun.skjelseth@loten.kommune.no