Velkommen til Løten

Løten er en aktiv kommune med et hyggelig sentrum, midt mellom Hamar og Elverum. Edvard Munch er født i Løten, og vi inviterer både til Munch-senteret, Munch-stien og fotopunktet ved fødestedet. Vi har et rikt fritidstilbud, og er en kommune i vekst. Velkommen!

Tlf  ♦  Se våre ledige tomter her Krisehjelp

Rapport 2007: Mosjøen og Rokosjøen

I 2007 ble Mosjøen og Rokosjøen undersøkt. Mosjøen kan karakteriseres som en liten humuspåvirket, kalkfattig og næringsfattig innsjø som er lite påvirket av menneskelig aktivitet. Vannkvaliteten er naturlig for en innsjø i dette området.

Rokosjøen er en relativ grunn, markert humuspåvirket, kalkfattig og middels næringsrik innsjø, som kan sies å være moderat påvirket av næringsstoffer. Dette kan komme fra mange kilder, men sagbruksdrift, campingplass, grøfting av skog, landbruk og spredte avløp fra boliger og hytter kan være noen av kildene til den økte tilførselen av næringsstoffer.

Rokosjøen

Sist endret: 04.04.2012
|
|
|