I Løten er det ca. 95 % av innbyggerne og de næringsdrivende som har gode løsninger for sitt husholdnings- eller næringsavfall. Privatpersoner leverer sitt husholdningsavfall til den kommunale løsningen for renovasjon. De næringsdrivende plikter å ha egne avfallsordninger for sitt avfall.


Forsøpling av naturen

Tømming av avfall i naturen kan være til skade eller ulempe for miljøet. Det kan føre til fare for forurensning eller direkte fysisk skade. Klare eksempler på det siste er knust glass og åpnede hermetikkbokser som dyr kan skade seg på. Avfallet kan også inneholde miljøgifter som kan lekke ut i naturen og utgjøre et forurensningsproblem i årstider.

Det er forbudt å kaste hageavfall eller potteplanter i naturen.
Det kan føre til at planter og dyr som ikke hører naturlig hjemme her sprer seg og gjør stor skade.


Hageavfall leveres gratis på gjenvinningsstasjonen og Gålåsholmen hageavfallsmottak /kretsløpsparken (vinterstengt fa november til april).

>> Her kan du se hva du skal kaste hvor (Sirkula.no)


Brenning av avfall

Brenning av avfall er i utgangspunktet forbudt. En god del avfall inneholder miljøgifter, som sprer seg til luft, vann og jord både ved bålet og rundt omkring. Impregnert trevirke kan gi fra seg giftige gasser når det brenner.

CCA-impregnert treverk inneholder arsen, krom og kobber. Når en brenner slikt treverk, vil både røyk og aske inneholde arsenikk. Askerestene kan bli liggende lenge og gjøre det utrygt for både mennesker og dyr. Og gjør du opp bålet ved vannkanten, siver aske fort ut i vannet og forurenser det.

Heller ikke plast, gamle sofaer, vinduskarmer eller hagemøbler skal brennes. Brenning av slikt avfall kan gjøre at det oppstår giftige gasser som er forurensende. Avfall skal alltid leveres til godkjent mottak for avfall. Der vil det få riktig behandling, slik at vi unngår forurensning.


Miljørådgiver

Ta også gjerne kontakt med vår miljørådgiver:
Sigrun Skjelseth, tlf. 93 84 62 74  / sigrun.skjelseth@loten.kommune.no 

Se også: