Vinter på Budor!

Velkommen til Løten
Løten er en aktiv kommune med et hyggelig sentrum, midt mellom Hamar og Elverum. Edvard Munch er født i Løten, og vi inviterer både til Munch-senteret, Munch-stien og fotopunktet ved fødestedet. Vi har et rikt fritidstilbud, og er en kommune i vekst. Velkommen! 

Tlf  ♦  Se våre ledige tomter her Krisehjelp

Tilskudd til utskifting av vedovn

Løten kommune gir tilskudd til utskifting av gamle vedovner med 3000 kr per ildsted inntil 2 per husstand. Det kan enten søkes på forskudd eller innen 3 måneder fra vedovnen er kjøpt inn.

Se også: Hvorfor rentbrennende vedovn?

Bruk søknadskjema for tilskudd til vedovn
- eller hent kopi på Servicekontoret på Tingberg.

Søknaden skal inneholde opplysninger om:

  • Eier/kontaktperson
  • Bygningens adresse
  • Eksisterende ovn (den som skal skiftes ut), alder og merke
  • Ny ovn, merke og brenselstype
  • Kostnadsoverslag fra leverandør (før man bytter) eller faktura/kvittering (etter at man har byttet)
  • Dokumentasjon på at et gammelt ildsted er fjernet, for eksempel bilder av gammel og ny ovn eller bekreftelse fra montør
  • Kopi av kontrollskjema som viser at ovnen er forskriftsmessig montert, melding av ildsteder
    Original skal sendes Hedmarken brannvesen.
  • Kontonummer

NB! Dersom man søker på forhånd må det ettersendes kopi av faktura/kvittering, dokumentasjon på at ildstedet er byttet og kopi av kontrollskjema før man får tilskuddet utbetalt.

Skriftlig søknad sendes Løten kommune, Postboks 113, 2341 Løten eller post@loten.kommune.no

 

Sist endret: 29.11.2016
|
|
|