Løten kommune gir tilskudd til utskifting av gamle vedovner med 3 000 kr per ildsted inntil 2 per husstand. Det kan enten søkes på forskudd eller innen 3 måneder fra vedovnen er kjøpt inn.

Ordningen omfatter ikke fritidsboliger.

Se også: Hvorfor rentbrennende vedovn?
 

Bruk søknadskjema for tilskudd til vedovn
- eller hent kopi på Servicekontoret på Tingberg.

Søknaden skal inneholde opplysninger om:

 • Eier/kontaktperson
 • Bygningens adresse (Ordningen omfatter ikke fritidsboliger)
 • Eksisterende ovn (den som skal skiftes ut), alder og merke
 • Ny ovn, merke og brenselstype
 • Kostnadsoverslag fra leverandør (før man bytter) eller faktura/kvittering (etter at man har byttet)
 • Dokumentasjon på at et gammelt ildsted er fjernet, for eksempel bilder av gammel og ny ovn eller bekreftelse fra montør
 • Kopi av kontrollskjema som viser at ovnen er forskriftsmessig montert, melding av ildsteder
  Original skal sendes Hedmarken brannvesen.
 • Kontonummer

NB! Dersom man søker på forhånd må det ettersendes kopi av faktura/kvittering, dokumentasjon på at ildstedet er byttet og kopi av kontrollskjema før man får tilskuddet utbetalt.


Send søknad

Skriftlig søknad sendes Løten kommune, Postboks 113, 2341 Løten eller post@loten.kommune.no


Kontakt

Ta også gjerne kontakt med vår miljørådgiver:
Sigrun Skjelseth, tlf. 62 56 40 46/ sigrun.skjelseth@loten.kommune.no 


Hvorfor rentbrennende vedovn?

Rentbrennende ovn og god fyringsteknikk er viktig for at vedfyring skal være miljøvennlig oppvarming. Vedovn
Ny forbrenningsteknologi for vedovner ble introdusert på midten av 1990 tallet, og ble lovpålagt for alle nye vedovner fra 1998. Teknologien gjør det mulig å redusere utslippene av svevestøv til et minimum.99 prosent av alle avfallsstoffer ved vedfyring blir brent opp ved tilførsel av sekundærluft i brenn kammeret.

Rentbrennende ovner utnytter også veden bedre, og kan bidra til en reduksjon av oppvarmingsutgiftene med inntil 50 prosent. Om du fyrer en del med ved, er det derfor en god investering å erstatte gamle ovner med nye. Varmen fra nye ovner kan også lettere reguleres (mer eller mindre tilførsel av luft) enn eldre ovner, slik at du til enhver tid oppnår behagelig og riktig temperatur.

Slik fyrer du miljøvennlig:

 • Sørg alltid for å ha god trekk. Reguler varmen med hvor mye ved du legger i - ikke ved å skru ned trekken. Legg heller i litt oftere og mindre, men med god trekk hele tiden.
 • Sørg for god trekk i pipa. Pass på at ovnen er tett og at det ikke er lekkasjer ved inngangen til pipa.
 • Bruk alltid tørr ved.
 • Brenn ikke søppel, som for eksempel aviser, plast, glanset papir, våte melkekartonger eller annet husholdningsavfall.
 • Brenn ikke plank som er malt, lakkert eller impregnert.

Lurer du på om du fyrer riktig? Sjekk denne artikkelen for riktig vedfyring: Her er “vedfyringens ABC”   hos Gemini.no. Siden inneholder allmennrettede forskningsnyheter om teknologi, energi og miljø, naturvitenskap, fisk og havbruk, nyskaping, helse, samfunn og humaniora fra forskningsinstituttene SINTEF og NTNU.

Se mer: 
Tilskudd til vedovn