Løten kommune gir tilskudd til utskifting av gamle vedovner med 3 000 kr per ildsted inntil 2 per husstand. Det kan enten søkes på forskudd eller innen 3 måneder fra vedovnen er kjøpt inn.

Ordningen omfatter ikke fritidsboliger.

Se også: Hvorfor rentbrennende vedovn?

Bruk søknadskjema for tilskudd til vedovn
- eller hent kopi på Servicekontoret på Tingberg.

Søknaden skal inneholde opplysninger om:

  • Eier/kontaktperson
  • Bygningens adresse (Ordningen omfatter ikke fritidsboliger)
  • Eksisterende ovn (den som skal skiftes ut), alder og merke
  • Ny ovn, merke og brenselstype
  • Kostnadsoverslag fra leverandør (før man bytter) eller faktura/kvittering (etter at man har byttet)
  • Dokumentasjon på at et gammelt ildsted er fjernet, for eksempel bilder av gammel og ny ovn eller bekreftelse fra montør
  • Kopi av kontrollskjema som viser at ovnen er forskriftsmessig montert, melding av ildsteder
    Original skal sendes Hedmarken brannvesen.
  • Kontonummer

NB! Dersom man søker på forhånd må det ettersendes kopi av faktura/kvittering, dokumentasjon på at ildstedet er byttet og kopi av kontrollskjema før man får tilskuddet utbetalt.


Send søknad

Skriftlig søknad sendes Løten kommune, Postboks 113, 2341 Løten eller post@loten.kommune.no


Kontakt

Ta også gjerne kontakt med vår miljørådgiver:
Sigrun Skjelseth, tlf. 62 56 40 46/ sigrun.skjelseth@loten.kommune.no