Styrer/ virksomhetsleder Løten Helsetun

Svanhild Bysveen Svanhild Bysveen
tlf. 62 56 41 08/ 907 31 251.

svanhild.bysveen@loten.kommune.no

Løten Helsetun har tre avdelinger, i tillegg til boenheten:

 

Post 1

Tlf. 62 56 41 15 / 906 40 685
Avdelingsleder: Ann Kristin Engen tlf. 62 56 41 18. Ann Kristin Engen
ann.kristin.engen@loten.kommune.no 
En avdeling med til sammen 35 langtids- og korttids/rehabiliteringsplasser.
Avdelingen er organisert i 4 team hvor 2 av teamene brukes til korttidsopphold, i hovedsak fordelt på rehabilitering og palliativ omsorg. De øvrige teamene er tilpasset ordinær sykehjemsdrift. Post 1 har ialt 47 fast ansatte, fordelt på 26 stillinger.


Post 2

Tlf. 62 56 41 19 / 902 20 193
Anita HågensenAvdelingsleder: Anita Hågensen, tlf. 62 56 41 20.
anita.hagensen@loten.kommune.no
Post 2 har 26 langtidsplasser. Avdelingen har eget team for mennesker med demens, mens de resterende plassene på Post 2 hovedsakelig er pasienter på langtidsopphold.

 

Post 3 - Rosetten

Tlf. 62 56 41 25 / 907 06 584
Avdelingsleder:
Britt Johansen, tlf. 907 06 584, britt.johansen@loten.kommune.no 
Post 3 har 15 plasser. Post 3 er en spesialavdeling for mennesker med diagnostisert demens. Avdelingen er delt i to grupper, med henholdsvis 7 og 8 pasienter i hver.

 

Boenheten 

Tlf. 62 56 41 13 / 954 92 574
Avdelingssykepleier: 
Inger Eline Rustad, tlf. 62 56 41 26/ 416 91 889, Inger Eline Rustad
inger.eline.rustad@loten.kommune.no
Boenheten er en avdeling på Løten Helsetun hvor beboerne leier en liten leilighet og får tjenester fra Hjemmebasert omsorg, avdelingen har fast personell med egen turnus. Hjemmesykepleien har egne nattevakter.


Kjøkkenet

Tlf: 62 56 41 12 Lise Merethe Solli Bakke
Avdelingsleder: 
Lise Merete Solli Bakke, lise.merete.solli.bakke@loten.kommune.no
Kjøkkenet lager mat til både beboere/ pasienter og til hjemmeboende. I tillegg har kjøkkenet kantine for ansatte og besøkende.
Kjøkkenet har 20 ansatte, hvorav 14 er fast ansatte og andre er vikarer eller praksisplass.

Se også:

 

Andre funksjoner på Løten helsetun: 

Ekspedisjonen: Tlf. 62 56 41 01
Fotpleie: Tlf. 62 56 41 46
Hårpleie: 62 56 41 45


Kontakt andre ansatte

Du kan også finne kontaktinfo til andre ansatte på helsetunet ved å skrive Løten helsetun i avdeling-feltet på vår telefonliste på nett