Fysioterapitjeneste for barn og unge (0-18 år)

Barnefysioterapeut har følgende arbeidsområder:

  • Undersøkelse og kartlegging
  • Veiledning og rådgivning
  • Behandling av barn
  • Bistand ved behov for tekniske hjelpemidler og praktiske tilrettelegginger
  • Helsefremmende og forebyggende arbeid


Henvisningsskjema til barnefysioterapeut

Les mer om fysioterapi for barn og unge her (Norsk Fysioterapeutforbund sine sider)

Kontaktperson: Sigrid Sjølie, tlf. 62 56 41 71,
e-post: sigrid.sjolie@loten.kommune.no