Våre ansvarsområder:

  • Behandler søknader og fatter vedtak etter Helse- og omsorgstjenesteloven
  • Koordinering av ulike tiltak, blant annet avlastning og støttekontakt
  • Råd og veiledning til familier, utarbeidelse av individuelle planer

Konsulent for barn og unge med bistandsbehov:
Mette Foss tlf. 62 56 41 60/ 902 45703

Vi holder til i Helse- og familietjenesten, 2. etasje i Stasjonsveien 12