Betalingssatser justeres av Kommunestyret ved budsjettbehandlingen i desember hvert år. Se kostnadsendringene her.

Min side

Se dine fakturaer på Min side (innlogging via ID-porten)

2.2 Kvalifisering

Per semester

 2018

2019

Norskopplæring arbeidsinnvandrere

4 100

4 200

Betaling for transport av brukere fra LAOS (Løten Arbeids- og Opplæringssenter),
per semester inntil

2 040

2 100

Elever uten rett til gratis norskopplæring - norskprøve muntlig og skriftlig pr. stk.

620

650

Statsborgerskapsprøve

620

650


2.3 Hjemmehjelp og vaktmestertjeneste - inntektsbasert betaling

- Det betales i 11 mndr. per år, det vil si ikke for juli måned.

Inntekt

 2018

2019

Dersom husstandens samlede inntekt er under 2G følges forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester, sats kr. 205 kr per måned i 2018.

 

Kommer i forskrift

Timesats - inntekt over 2 G

210

210

Maksimumssats - inntekt over 2 G

770

770

Maksimumssats - inntekt 3 - 4 G

1 490

1 490

Maksimumssats - inntekt over 4 G

2 310

2 310

Inntekt = husstandens samlede nettoinntekt og eventuell hjelpestønad til hjelp i hjemmet, før særfradrag, ved siste skatteligning. 

 

 


>> G = Folketrygdens grunnbeløp (Link til NAV.no)

Betaling for mat i bosenter

                             

2018

2019

Frokost

30

30

Lunsj

25

35

Middag

70

70

Aftens

30

30


2.4 Løten helsetun

Oppholdsbetaling følger maksimalsatsene fastsatt i Forskrift om vederlag for opphold i institusjon. 
Det kan gis fradrag for enkelte utgifter til egen bolig i inntil seks måneder fra langtidsoppholdet starter. 

Kantine

 

2018

2019

Middag med dessert

 

86

Middag uten dessert

 

74

Middag uten dessert på søndag og høytidsdager

 

95

Middag med dessert på søndag og høytidsdager

 

107


Middagsutbringelse

 

2018

2019

Middag med dessert

83

86


Trygghetsalarm

 

2018

2019

Per måned                    

240

244

Trygghetsalarm med GSM-kort

utgår

utgår

 

Trygdeboliger, bofelleskap, utleieboliger og serviceleiligheter

Husleien justeres årlig i tråd med konsumprisindeksen.

Kommunale eiendomsavgifter (vann, kloakk, renovasjon, feiing) er inkludert i husleien.
Kommunen beregner avgiftene etter størrelse på leiligheten etter selvkostprinsippene for disse tjenestene. Avgiftene fordeles på årets 12 måneder og legges til den indeksregulerte husleien.

Se også:

Priser og betaling