Drikkevannet tas fra Mjøsa og behandles ved Hias sine vannbehandlingsanlegg i henhold til krav i drikkevannsforskriften. Hias har ansvaret for inntak og vannbehandling, kommunen har ansvaret for distribusjon og levering til abonnentene. Totalt får 45.000 personer

i Hamar-regionen vann fra Hias-anleggene.

Som abonnent på kommunal vannforsyning:

  • Blir du forsynt med rent vann i henhold til drikkevannsforskriften.
  • Skal du ikke oppleve avbrudd i forsyningen som varer mer enn 12 timer.
  • Vil du bli varslet dagen før dersom planlagt arbeid fører til at du mister vannet.
  • Skal du si fra til kommunen ved feil på vannforsyningen.
  • Skal du snarest utbedre feil og mangler ved egne stikkledninger.
  • Skal du lese av vannmåler ved årsskiftet. Se tilsendt avlesningskort.
  • Oppfordres du til å kontrollere vannforbruket regelmessig. Husk at små lekkasjer kan bli store summer over tid og at vannlekkasjer etter vannmåler belastes abonnent.

Hvis kommunen ikke oppfyller sine forpliktelser

  • Får du vann i kanner eller via tankvogn ved avbrudd i forsyningen på mer enn 12 timer.
  • Får du informasjon og råd om tiltak så raskt som mulig dersom vannkvaliteten avviker vesentlig fra kravene i drikkevannsforskriften.


Årsgebyr vann og kloakk

Fra og med 2009 ble det gjort en endring i hvordan du som forbruker skal betale for ditt vann. Som abonnent betaler du for det du forbruker av vann, og i tillegg er det innført et fast abonnementsgebyr for alle. Denne todelte ordningen med abonnements- og forbruksgebyr kan gjerne sammenlignes med ordningen for betaling av strøm (nettleie og forbruk).

Gebyrordningen er ikke innført for å gi ekstra inntekter til kommunen, men for å skille kostnadene. Alle kostnader ved vedlikehold og drift av vann, avløp og renovasjon i kommunene skal dekkes av abonnentene gjennom avgifter. Kommunen har ikke lov til «å tjene» på vannleveransen. Hamar, Ringsaker, Stange og Løten kommune har samme ordning med abonnements- og forbruksgebyr.