Tilskuddsordningen gjelder til stikkledninger for vann og avløp. 

Kommunestyret har vedtatt revidert tilskuddsordningen for private ledningsanlegg for vann og avløp den 17. desember 2010, sak 91/10 (saksnummer 10/1905).

Les reglement om tilskuddsordningen her (pdf)