Velkommen til Løten


Løten er en aktiv kommune med et hyggelig sentrum, midt mellom Hamar og Elverum. Edvard Munch er født i Løten, og vi inviterer både til Munch-senteret, Munch-stien og fotopunktet ved fødestedet. Vi har et rikt fritidstilbud, og er en kommune i vekst. Velkommen!

Tlf  ♦  Se våre ledige tomter her Krisehjelp

Kommunale eiendomsavgifter

Kommunestyret regulerer hvert år betalingssatser for kommunale tjenester i Løten kommune. Disse gjelder fra 1.1. til 31.12. hvert år.

Samlet oversikt:
Gebyrregulativet for Løten kommune finner du her:
Les også om priser og betaling her

Priser kommunale eiendomsavgifter

4.1 Årsavgifter (Mva kommer i tillegg) 2016 2017
Abonnementsgebyr vann (fast del) 306,00 306,00
Forbruksgebyr vann pr m3 (variabel del/ etter vannmåler) 18,70 19,10
Abonnementsgebyr kloakk (fast del) 306,00 306,00
Forbruksgebyr kloakk pr m(variabel del/ etter vannmåler) 24,70 25,20
Målerleie - pr år 104,00 104,00
For abonnenter som ikke avleverer avlesningkort for vannmåler 2 år på rad, 
beregnes et gebyr på:
750,00 770,00
     
4.2 Tilknytningsavgifter (Mva kommer i tillegg)
Tilknytningsavgift vann - boliger mindre enn eller 70 m2 - per boenhet 5810,00 5810,00
Tilknytningsavgift vann - boliger større enn 70 m- per boenhet 10500,00 10500,00
Tilknytningsavgift vann - fritidsboliger - per boenhet 10500,00 10500,00
Tilknytningsavgift vann - isolerte lager, industriproduksjonslager og landbruksbygg - per m2 23,45 23,45
Tilknytningsavgift vann - annen bebyggelse - per m2 117,20 117,20
Tilknytningsavgift kloakk - boliger mindre enn eller lik 70 m- per boenhet 10700,00 10700,00
Tilknytningsavgift kloakk - boliger større enn 70 m- per boenhet 20200,00 20200,00
Tilknytningsavgift kloakk - fritidsboliger - per boenhet 20200,00 20200,00
Tilknytningsavgift kloakk - isolerte lager, industriproduksjonslager og landbruksbygg - per m2 48,20 48,20
Tilknytningsavgift kloakk - annen bebyggelse - per m2 241,00 241,00
     
4.3 Årsavgifter for Budor-området
Abonnementsgebyr vann per år (fast del) 340,00 306,00
Forbruksgebyr vann per m3 (beregnet del/ etter vannmåler) 13,80 13,80
Abonnementsgebyr kloakk per år (fast del) 262,00 262,00
Forbruksgebyr kloakk per m3 (beregnet del/ etter vannmåler) 8,50 8,50
For abonnenter som ikke leverer avlesningskort for vannmåler to år på rad 
beregnes et gebyr på:
750,00 770,00
Tilknytningsavgift kloakk - fritidsboliger - per boenhet 18900,00 18900,00
Tilknytningsavgift kloakk - lagerbygg 40,20 40,20
Tilknytningsavgift kloakk - annen bebyggelse per m2 201,00 201,00
Det beregnes 0,5 mvannforbruk per m2 beregnet areal i bebyggelsen. Mva kommer i tillegg.    
Tilskudd til installering av vannmåler i eksisterende hytter med stipulert vannforbruk - per hytte/ abonnent 2000,00 2000,00
     
4.5 Renovasjon  (Mva kommer i tillegg)
Renovasjon 80 liter dunk 1594,00 1769,00
Renovasjon 140 liter dunk 2617,00 2905,00
Renovasjon 240 liter dunk 3311,00 3675,00
Renovasjon 370 liter dunk 5895,00 6543,00
Renovasjon 770 liter dunk 9972,00 11069,00
Renovasjon av fritidsbolig 730,00 810,00
Behandling av søknad om godkjenning for å forestå renovasjon av
fritidseiendommer i privat fellesordning
7860,00 8725,00
For tilsyn med privat fellesordning for renovasjon av fritidseiendommer 7860,00 8725,00
Ved godkjent hjemmekompostering reduseres avgiften med: (mva kommer i tillegg) 724,00 804,00
Ekstrasekk (inklusive mva) 60,00 60,00
Serviceabonnement for 80 liter - 370 liter dunk - pr meter pr år* (inkl. mva) 23,80 18,00
Serviceabonnement for 770 liter dunk - pr meter pr år* (inkl. mva) 48,22 18,00
* Gjelder der renovatør ikke henter dunken ved veg    
     
4.6 Tømmeavgift for henting av papir (inkl. mva)
Henting av papir 140 liter 368,47 Utgår
Henting av papir 240 liter 489,95 Utgår
Henting av papir 370 liter 803,20 Utgår
Henting av papir 770 liter 1654,59 Utgår
Serviceabonnement 80 liter - 370 liter dunk, per meter per år* 11,27 Utgår
Serviceabonnement 770 liter dunk per meter per år* 21,29 Utgår
* Gjelder der renovatør ikke henter dunken ved veg.    
     
4.7. Feieavgift - inkl. ett tilsyn hvert år 
Årlig tilsynsgebyr* 260,00 274,00
Årlig feiing - per pipeløp** 520,00 548,00
Feiing hvert 2. år - per pipeløp** 260,00 274,00
Feiing av 4. år - per pipeløp** 130,00 137,00
*Fritatt for mva
**Mva kommer i tillegg
     
4.8 Gebyr for utslippstillatelse, mindre avløpsanlegg
Gebyr for utslippstillatelse, mindre avløpsanlegg 3552,00 3644,00

Se også: 
Septik-renovasjon - gebyrer

Byggesaksgebyrer og tekniske formål

Eiendomsskatt - takster

Sist endret: 30.12.2016
|
|
|