Historiske steder i Løten:

Kirkeruinen på Rokoberget er en kirkeruin av St. Mikaelskirken, som var tilegnet erkeengelen St. Mikael. Kirken var bygget i stein og lå på toppen av Rokoberget. Den første gangen St. Mikael nevnes er i et pavebrev fra 1254.
Ruinene ligger på fast fjell, og noe fjell stikker opp midt i koret av kirkeskipet. Det er satt opp gjerde rundt ruinen, som er tilrettelagt for publikum. Stien ned til høyre bak klokketårnet fører til et nydelig utkikkspunkt. Rokoberget er kjent for sin artsrike flora. Her skal fortsatt finnes arter som hjertegras, maria nøkelblom, bakkemynte og smalfrøstjerne.Klæpa bruk er et vakkert mølleanlegg fra 1867. Fra gammelt av lå kverner og møller tett i tett langs Svartlvas 14 vannfall, og "Klæpakvenna" er et godt bevart eksempel. Fra Svartelva og fram til kvernehuset ble det bygget en kunstig kanal, ei kvernvete op 350 meter, som ledet vannet fram til kverna. Det ble også bygget en mindre sidekanal for å regulere vannstanden, og en dam, Klæpadammen, for å lede vannet inn mot kverna.

Etter krigen ble møllevirksomheten rasjonalisert, men Klæpa mølle holdt stand. I 1967, hundre år etter etableringen, valgte eieren å legge ned. Mølleanlegget med maskineri og annet utstyr gir en god innføring i møllehistorie. Fra tid til annen arrangeres det åpne dager ved mølla.

Engelaug østre gård er Edvard Munchs fødested. Han ble født på salen i andre etasje. Hans far var korpslege på Tofsrudmoen i Løten, og familien leide hus av Anton Thingstad. Familien forlot Ådalsbruk allerede i 1864, men familien Munch opprettholdt kontakten med familien på Engelaug. Edvard Munch ble god venn med sønnen i huset, Ole Thingstad, og han var på besøk her flere somre. Sommeren 2012 ble det satt opp fotopunkt ved Engelaug østre, huset er i dag bebodd av privatpersoner.