→ Bostøtte
Brann og feiing
Bredbåndsutbygging
→ Radonmåling
→ Startlån
Tilskudd til tilpasning av bolig