Om oppmålingstjenesten

Oppmålingstjenesten utfører følgende tjenester:
Oppmåling av eiendom, deling av eiendom og omgjøring av festet tomt til eiet tomt og registrering av kjøp av eiendom.


  Innsending av utfylte skjema

  Utfylte skjema kan sendes digitalt: Send som vedlegg via sikker digital post her

  Eller på papir til: Løten kommune, Postboks 113, 2340 Løten. 
  Besøksadresse: Kildevegen 1, 2340 Løten.
     Oppmåling av eiendom

  Ønsker du å bestille oppmåling av eiendommen?

  Benytt skjema:

  Legg ved kart som viser aktuelt areal eller aktuell grense, samt andre aktuelle vedlegg (se skjema).


  Seksjonering og reseksjonering

  Seksjonering er oppdeling av bygninger i eierseksjoner. En eierseksjon er en sameieandel av bebygd eiendom, med tilknyttet enerett til bruk av en av flere boliger eller andre buksenheter i eiendommen.

  Reseksjonering er endring av seksjonsoppdelingen av en eiendom, for eksempel ytterligere oppdeling eller en sammenslåing av seksjoner.

  Skjema fylles ut og sendes til Løten kommune. Kommunen fatter vedtak og sørger for matrikkelføring (eiendom) og tinglysing. 

  Søker får beskjed når dokumentet er tinglyst (matrikkelbrev).


  Kjøp av eiendom - konsesjon

  Ved kjøp av eiendom privat skal dette skjema brukes: LDIR-360 Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. Skjema finner du på denne siden:

  Skjema fylles ut og sendes til Løten kommune. Vi kontrollerer og godkjenner og sender deretter kvittering til søker. 


  Delesaker

  Det er viktig å huske på at når man skal dele opp en eiendom er det krav til nabovarsling. 
  Benytt dette skjemaet (som også brukes ifm byggesaker):


  Søknad om deling av grunneiendom


  Søknad om dispensasjon fra plan og bygningsloven

  Søknad om dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold av plan- og bygningsloven, jf. kap. 19.

  Last ned skjema med vedlegg her:

   

  Krav om sammenslåing

  Se skjema her  Vinterforskriften

  Dette er en lokal forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning i Løten kommune.


  Ta kontakt

  Har du spørsmål angående regler om deling av eiendom og prosedyrer, kontakt oppmålingsingeniør
  Odd Kirkeby på tlf. 62 56 40 43, e-post: odd.kirkeby@loten.kommune.no

  Se også: