Her finner du kartløsningene som tilbys av Løten kommune, samt lenker til andre løsninger som tilbyr kartdata og temadata fra Løten. Løsningene er interkommunale og felles for kommunene Hamar, Stange og Løten.

Trykk på "knapp" med globus for å starte valgt kartløsning:

Kommunekart

Kommunekart

Kommunekart.com er kommunens kartdata på alle plattformer: PC, Mac, mobiltelefon og nettbrett. Finnes også som egen gratis app, Kommunekart.
>> Om Kommunekart 

Hedmarken kart

Innsyn i kommunens kartdata 

Kartløsning med daglig oppdaterte kart, matrikkeldata og arealplaner, i tillegg til mange nyttige funksjoner. Tilrettelagt for nettleser Internet Explorer versjon 10 og 11. Fungerer ikke i Google Chrome. 

>> Link til kommunekart.com

>> Info om Hedmarkenkart

Plandialog PlanInnsyn

PlanDialog / PlanInnsyn

Kartløsning for innsyn i kommunens arealplaner med bestemmelser, samt mulighet for å gi direkte tilbakemelding til planer som er ute på høring.

>> Link til PlanDialog / PlanInnsyn

Hedmarken 3D

Hedmarken i 3D

Kartløsning som viser terreng og bygg tredimensjonalt. I tillegg finner du her modeller av enkelte planlagte / pågående byggeprosjekter og kommunens arealplaner.

>> Link til Hedmarken i 3D

Hedmarken kartbestilling

Kjøp av digitale kartdata

Kartløsning for kjøp av digitale kartdata (basiskart og/eller arealplaner). leveres som sosi- eller dxf-fil.

>> Link til kjøp av digitale kartdata

Sykkelveg

Sykkelruteplanleggeren

Planlegg din egen sykkeltur eller hent anbefalte ruter. 

>> Link til sykkelruter

Se også:

>> Kart og oppmåling