Velkommen til Løten


Løten er en aktiv kommune med et hyggelig sentrum, midt mellom Hamar og Elverum. Edvard Munch er født i Løten, og vi inviterer både til Munch-senteret, Munch-stien og fotopunktet ved fødestedet. Vi har et rikt fritidstilbud, og er en kommune i vekst. Velkommen!

Tlf  ♦  Se våre ledige tomter her Krisehjelp

Renovasjon

Husholdningsrenovasjonen i kommunen blir tatt hånd om av Hias, og er basert på kildesortering. Renovasjonen består av en hente- og bringeordning.

Henteordningen
Avfallet som blir hentet fra husstandene er våtorganisk, plastemballasje og restavfall.
Avfallet hentes iht. tømmekalender som blir sendt ut til alle husstander. Dersom avfallet ikke blir hentet, ringer du Nortransport, 907 47 604.

Bringeordningen
Sortert avfall kan bringes til småsamlere eller gjenvinningsstasjoner. Småsamlerne er ubemannede mottak for drikkekartong, papir, brukbare klær/sko og glass- og metallemballasje.
På gjenvinningsstasjonene, som du finner i Moelv, Brumunddal, Hamar, Stange og på Heggvin, kan du levere sortert avfall gratis, men restavfall må du betale for. Du kan betale med kort

I ditt renovasjonsabonnement inngår:

 • Miljømessig og forsvarlig håndtering av avfallet ditt.
 • Henting av våtorganisk avfall hver 2. uke, plastemballasje hver 4. uke og restavfall hver 4. uke iht. utsendt tømmekalender. Borettslag kan avvike.
 • Gratis utstyr: - Utebeholdere til våtorganisk og restavfall, trådkurv og poser til oppsamling av våtorganisk avfall og plastsekker (1 rull/år) til oppsamling av plastemballasje. Ekstra poser til våtorganisk får du ved å melde fra til renovatøren ved å henge den utdelte gule lappen på beholderen, eller du kan hente poser/ sekker ved kommunens servicekontor, på gjenvinningsstasjonene eller hos administrasjonen til Hias i Vangsvegen 143, Hamar.
 • Gratis levering av sortert avfall på småsamlere og gjenvinningsstasjoner. H

Ditt ansvar:

 • Sette fram beholder maks 3m fra vegen, kvelden før tømmedag. Renovatøren starter tidlig.
 • Sortere avfallet etter gjeldende bestemmelser.
 • Renhold av beholdere, samt å sørge for at avfallet ikke er fastfrosset.
 • Sørge for god adkomst til beholdere i form av snømåking, strøing, kvisting osv

Tilbud:

 • Uføre med legeerklæring kan søke Hias om gratis henting av beholdere/sekk inntil 30 meter inne på egen eiendom.
 • Avtale om henting av beholdere/sekk inne på egen eiendom mot ekstra gebyr per meter henteavstand.
 • Avtale om hjemmekompostering mot reduksjon i renovasjonsgebyret.
 • Du kan kjøpe ekstra restavfallssekk på kommunens servicekontor eller hos Hias i Vangsvegen 143. Sekken settes ut sammen med restavfallsbeholder på tømmedag.
 • Du kan søke om fritak for renovasjonsgebyr på forhånd dersom du vet at boligen din blir stående ubebodd i mer enn 3 mnd. (jf. §15 i renovasjonsforskriften). (Gjelder ikke fritidsboliger).
 • Du kan tegne abonnement slik at du får beholder for papir hjemme.
 • Du kan få varsel om tømming med SMS på mobilen kvelden før tømmedag.

Trenger du tømmekalender, søknadsskjemaer, bytte av beholdere eller informasjon om renovasjonsordningen
ta kontakt med Hias på telefon 62 54 37 00. Informasjon finner du også på www.hias.no

Renovasjon av fritidsbebyggelse
Renovasjonsordningen for fritidseiendommer i Løten driftes etter to modeller. Løiten almenning drifter
fritidsrenovasjonen i Løten fjellet (området nord for Rv 25). Området sør for Rv 25 driftes av Hias IKS og
her er det 3 returpunkter for fritidsrenovasjon i området rundt Rokosjøen.

Sist endret: 19.06.2014
|
|
|
 • Småsamlerne stengt

  Småsamlere stengt og nye tømmedager for avfall ut året

  Første tømming av papirbeholdere hjemme hos alle på Hedmarken startet 3. oktober, og småsamlerne ble stengt samme dag. Ut året blir det en overgangsløsning hvor flere enn to avfallsbeholdere kan bli tømt på samme dag, og til ulike tider på dagen.

 • Nye beholdere

  Ny innsamlingsordning for avfall

  I løpet av året endrer Sirkula (tidligere Hias) på sin innsamlingsordning av avfall, og vil hente mer avfall hjemme hos deg. Både papir/kartong- innsamling og glass/metall-innsamling blir fra 1. september standard innsamlingsordning, og du vil få nye beholdere til dette. Småsamlerne blir etterhvert avviklet.