Her kan du registrere din melding til kommunen om vann, avløp, renovasjon, vei, miljø/forurensning ol. I Feilmeldingen kan du melde fra om det meste – og meldingen havner direkte hos rette instans i kommunen eller hos Statens vegvesen.  For akutte hendelser - hendelser utenom ordinær arbeidstid kan du ringe 951 54 466.

Benytt løsningen Fiksgatami for å melde fra:

→ http://www.fiksgatami.no

Skriv inn postnummer i løsningen, så får du opp en oversikt over meldte feil i området.

- Takk for at du melder fra!