Sjekk først i kartet

Finn vegen du vil sjekke først i kartet. Der kommer det fram av fargen på vegen hvem som eier vegen: 
Grå: Private veger | Olivengrønn: Almenningsveger | Blå: Kommunale veger | Rød: Fylkesveger | Orange: Riksveger | Grønn: Gang- og sykkelveg (både kommune og fylkeskommune)

Gå til kartet her

Deretter kan du ta kontakt med riktig aktør for den/de veg/ene som tilbakemelding gjelder.


Kontaktinfo til de forskjellige aktørene


Kommunale veger og gatelys:

Feil på veg eller gatelys:  Meld inn feil her på FiksGataMi

Ved akutte feil: Ring vakttelefon 951 54 466

Eller send e-post: post@loten.kommune.no

 

Fylkesveger (Innlandet fylkeskommune)

Trafikkmeldinger: tlf. 175

Vedlikehold av veg: Dobloug Entreprenør tlf. 966 25 065
Gjelder brøyting, strøing, salting, kantslått, hullete veg m.m.

 

Riksveger (Statens vegvesen)

Trafikkmeldinger: tlf. 175

Vedlikehold av veg: Tlf. 22 07 30 00 (Tast 4 for sentralbord)

Eller bruk tilbakemeldingsskjema

 

Private veger

Her er det mange aktører, men den største er Løiten Almenning tlf. 62 54 74 40.