Kommunale veger

Kommunen har en målsetting om å rydde vegene hurtig etter snøfall:

  • Vi jobber for at det ikke skal ligge mer enn maksimalt 12 centimeter snø på vegene.
  • På veger skal brøyting iverksettes ved fem centimeter, og på gangveger og fortau ved tre centimeter.
  • Ved snøfall er det de største hovedvegene og gangvegene som prioriteres først, og senere boligfelt.

Mye av parkeringen i sentrum er privat eiendom, og prioriteres ikke først.

Traktor jobber med rydding på veger


Kontrakter med private

Alle kommunale veger blir brøytet av private som har kontrakt med kommune. I Løten er det fire forskjellige kontrakter/entreprenører. 

Om det skulle oppstå skade er disse i utgangspunktet ansvarlig for skade på tredjepart.

Kommunen strør en del av vegene selv, men har også leiet inn en lastebil, samt en enhet ved behov.


Vær obs på:

- At du ikke kan legge snø på offentlig vei eller fortau.
- Snø fra brøyting som havner i din private avkjørsel, må du selv fjerne.


Feil på gater og gatelys

Fiksgatami er en landsdekkende tjeneste for å melde inn feil og problemer på veger. Ved feil kan innbyggere i Løten kommune rapportere problemer inn her.

Hvem som helst kan melde problemer uten å tenke på hvilken offentlig etat som skal ha beskjed. For Løten kommunes del, sendes meldinger til postmottaket, som formidler det videre til rett mottaker.

Oppdager du feil på gatelys i Løten, meld fra her:
www.fiksgatami.no


Fylkesveger og riksveger er Statens vegvesen sitt ansvar

Fylkesveger og riksveger som går gjennom Løten er det Statens vegvesen som vedlikeholder selv. 
Se informasjon om hvordan de gjør dette her

Her kan du kontakte Statens vegvesen: Kontakt oss