Om du ønsker å sjekke vannkvaliteten, ta kontakt med Servicekontoret for å få nødvendig beholder/ utstyr. 

Oppbevar vannet kjølig før det sendes med post til Labnett sine laboratorier i Hamar helst samme dag som vannprøven er tatt.

Eller lever vannprøven direkte til Labnett:

Adresse: Bekkeliveien 2, 2315 Hamar
Tlf. 40 00 70 01

Les mer om fremgangsmåte/ fakta her:

vanntest.no