Om du ønsker å sjekke vannkvaliteten, ta kontakt med Servicekontoret for å få nødvendig beholder/ utstyr, og oppbevar vannet kjølig før det sendes med post til Labnett sine laboratorier i Hamar, Skien eller Stjørdal -helst samme dag som vannprøven er tatt.

Vannprøven kan også leveres direkte til Labnett (ALcontrol AS avd. Hamar): Bekkeliveien 2, 2315 Hamar

Les mer om fremgangsmåte/ fakta her:

>> http://www.vanntest.no/

Du kan ta kontakt med Servicekontoret i Løten på tlf: 62 56 40 00 / post@loten.kommune.no