Her finner du prisliste for tjenester som tilbys i Servicekontoret. Prisene reguleres hvert år, og her finner du oversikten

Prisene er en del av kommunens samlede gebyrregulativ (link til oversikt over priser og betaling), som vedtas av kommunestyret ved den årlige budsjettbehandlingen.

Servicekontoret priser

 20162017

Tjeneste: (pris pr/stk)

Laminering

5050

Kopiering A4 over 25 sider

22

Ekstra søppelsekk restavfall

6060

Se også:
Priser og betaling

Priser A - Å