Prisene er en del av kommunens samlede gebyrregulativ (link til oversikt over priser og betaling), som vedtas av kommunestyret ved den årlige budsjettbehandlingen.

Servicekontoret priser

 20162017

Tjeneste: (pris pr/stk)

Laminering

5050

Kopiering A4 over 25 sider

22

Ekstra søppelsekk restavfall

6060

Se også:
Priser og betaling

Priser A - Å