Overformynderiet

Overformynderiet er flyttet til Fylkesmannen, som har adresse:
Fylkesmannen i Hedmark, Vergemål, Postboks 4034.
Vergemålskontakt for Løten er: Maria Nyhus, tlf. 62 55 10 02.


Kontakt ansatte i Løten kommune:

Oversikter over ansatte og enheter i Løten kommune finner du i vårt telefonsøk


Krise:

Telefoner i forbindelse med krise finner du her