Melde flytting

Om du skal melde flytting kan du enten gjøre det selv over nettet, eller fylle ut et skjema som du får hos skatteetaten eller ved henvendelse i Servicekontoret

Her finner du skatteetatens skjema for flytting.
-skjema for nett og skjema for utskrift
Gå til Skatteetatens hjemmesider for flytteskjema

Du kan også melde flytting elektronisk. Identifisering skjer da via innlogging i Altinn
(MinId, Buypass eller Commfides)

Om du skal fylle ut papirskjema, skal det vedlegges gyldig dokumentasjon (kopi av pass/ bankkort)

Skjema med vedlegg skal sendes til:
Skatteetaten, Postboks 1073, Valaskjold, 1705 SARPSBORG.

Tlf til Skatteetaten er 800 800 00