Kontaktinformasjon og nyttig informasjon om Løten kommune

Telefon - kontakt ansatte

Her finner du tlf og epost til ansatte - søk på fornavn, etternavn, tittel eller avdeling:

(Se info-knappen for epost-adresser)

Se også andre nyttige telefonnummer her

Besøk oss

Rådhuset Tingberg, Kildevegen 1, 2340 Løten. 
Åpent alle hverdager kl. 8:00 - 15:00.
Se kartlenke


 


Sentralbord

Sentralbord (kl. 9:00-15:00) tlf. 62 56 40 00 

Helse, familie og barnevern (kl. 9:00-14:00): 62 56 41 60 

Løten helsetun: 62 56 41 01 


Vakttelefoner

Vakttelefon veg,vann og avløp: 951 54 466

Fallvilt:
Ring politiet ved påkjørsler: 02800 eller 113
Ser du skadet dyr? Ring fallviltgruppa: 948 87 550

Krisetelefon helse

Hverdager: 904 74 982
Helligdager og helger: 952 41 155

Legevakt: 116 117
Barnevernvakt: 62 35 70 00/  907 35 215
Hjemmesykepleien (7/24): 995 06 714/  995 06 711

Se også Akuttnummer/ krisehjelp


Epost

Postmottak: 
post@loten.kommune.no

Fakturamottak:
faktura@loten.kommune.no

Kommunal innfordring:
ki@loten.kommune.no

Skatteoppkrever:
skatteoppkrever@loten.kommune.no

Lønn:
lonn@loten.kommune.no

Facebook

 

Andre Facebook-sider

Løten folkebibliotek
Løten kulturskole
Ungdommens Hus
Løten kino


Instagram:

@lotenkommune
@lotenfolkebibliotek


Bildearkiv

Her finner du vårt Bildearkiv på nett

Kommunefakta

Kommunenummer: 0415
Areal km2: 369 km2
Folketall (per 01.01.2019): 7 663
Organisasjonsnummer: 964950679

Ledelse

Ordfører: Marte Larsen Tønseth
Tlf. 62 56 40 23/ 905 49 707
Marte.Larsen.Tonseth@loten.kommune.no

Rådmann: Tollef Imsdalen
Tlf. 62 56 40 24/ 905 24 352
tollef.imsdalen@loten.kommune.no