Kontaktinformasjon og nyttig informasjon om Løten kommune

Besøk oss

Rådhuset Tingberg, Kildevegen 1, 2340 Løten. 
Åpent alle hverdager kl. 8:00 - 15:00.
>> Se kartlenke
 

Telefon

Kontaktinformasjon til ansatte - søk på fornavn, etternavn, tittel eller avdeling:

>> Telefonliste på nett 
>> Se også andre nyttige telefonnummer her


Sentralbord

Sentralbord tlf. 62 56 40 00 (kl. 9:00-15:00)

Helse, familie og barnevern:
tlf. 62 56 41 60 (kl. 9:00-14:00)

Helsetunet: tlf. 62 56 41 01 


Vakttelefoner

Vakttelefon veg,vann og avløp: 951 54 466

Krisetelefon helse:
Hverdager: 904 74 982
Helligdager og helger: tlf. 952 41 155

Legevakt: 116 117
Barnevernvakt: 62 35 70 00/ 907 35 215
Hjemmesykepleien (7/24): Tlf. 995 06 714/ 995 06 711

Fallvilt:
Ring politiet ved påkjørsler, tlf. 02800 eller 113
Ser du skadede/syke dyr ring fallviltgruppa: tlf. 948 87 550

Se også >> Akuttnummer/ krisehjelp


Epost

Postmottak: 
post@loten.kommune.no

Fakturamottak:
faktura@loten.kommune.no

Kommunal innfordring:
ki@loten.kommune.no

Skatteoppkrever:
skatteoppkrever@loten.kommune.no

Lønn:
lonn@loten.kommune.no

Facebook

Løten folkebibliotek
Løten kulturskole
Ungdommens Hus

Nøkkeltall

Kommunenummer: 0415
Areal km2: 369 km2
Folketall (3. kvartal) 2018: 7 664

Instagram:

@lotenkommune
@lotenfolkebibliotek

Ledelse

Ordfører: Bente Elin Lilleøkseth
Tlf. 62 56 40 23/ 905 39 584
bente.elin.lilleokseth@loten.kommune.no

Rådmann: Tollef Imsdalen
Tlf. 62 56 40 24/ 905 24 352
tollef.imsdalen@loten.kommune.no

Bildearkiv

Her finner du vårt Bildearkiv på nett