Kontaktinformasjon ansatte og avdelinger:

>> Finn kontaktinformasjon til ansatte i vår telefonliste på nett 

- Søk på fornavn, etternavn, tittel eller avdeling.
>> Se også andre nyttige telefonnummer her

Åpningstid rådhuset Tingberg: Alle hverdager kl. 8:00 - 15:00.


Sentralbord

Sentralbord tlf. 62 56 40 00 er åpent alle hverdager kl. 09:00-15:00

Helse, familie og barnevern: tlf. 62 56 41 60 kl. 09:00-14:00

Helsetunet: tlf. 62 56 41 01 


Vakttelefon

Vakttelefon veg,vann og avløp: 951 54 466

>> Akuttnummer/ krisehjelp (link)


Epost

Postmottak: post@loten.kommune.no

Fakturamottak: faktura@loten.kommune.no

Kommunal innfordring: ki@loten.kommune.no

Skatteoppkrever: skatteoppkrever@loten.kommune.no

Lønn: lonn@loten.kommune.no
 

Organisasjonen

Ordfører: Bente Elin Lilleøkseth
Rådmann: Tollef Imsdalen


Følg oss i sosiale medier!

Besøk våre Facebook-sider

 Facebook:

 

Løten kommune
Løten folkebibliotek
Løten kulturskole
Ungdommens Hus
 

Besøk oss på Instagram

 Instagram:
 


@lotenkommune
@lotenfolkebibliotek


Bildearkiv

Her finner du vårt Bildearkiv på nett